nov 112014
 

Oppdatering 17. november 2014: Lagt til aktuelle dokumenter.

Aktuelle dokumenter:


Rektor har sendt ut et høringsutkast for evaluering av styringsmodell ved Høgskolen. Fristen for høringsinnspill er satt til 3. desember 2014, med påfølgende behandling i styret i ekstraordinært styremøte 8.januar 2015. Dokumentet skal være sendt til avdelinger og enheter via Public 360 med saksnummer 14/02016.

Høringsbrev og høringsutkast kan lastes ned her: EvalueringStyringsmodellNov2014.zip

Tekna ber om at eventuelle synspunkter om høringsutkastet sendes skriftlig til de tillitsvalgte innen fredag 28. november 2014.