des 052014
 

På medlemsmøtet 28. november ble det vedtatt at Terje Tvedt blir ny hovedtillitsvalgt for Tekna, med Runar Ostnes (AMO) og Hans Georg Schaathun (AIR) som varaer, med virkning fom. 1. januar 2015. Vi gratulerer!

Det ble også vedtatt å opprette et arbeidsutvalg som skal bistå den hovedtillitsvalgte i aktuelle saker, herunder rådgivning, saksutredning, vararepresentasjon, deltakelse i utvalg og arbeidsgrupper, osv. Utvalget skal bestå av HTV, to varaer, og to andre Tekna-medlemmer. Utvalget vil for vårsemesteret 2015 bestå av følgende personer:

  1. Terje Tvedt (HTV, AIR)
  2. Hans Georg Schaathun (vara, AIR)
  3. Runar Ostnes (vara, AMO)
  4. N.N. fra AIR (Ottar Osen tar på seg oppdraget om ingen andre stiller)
  5. N.N. fra AMO (Runar Ostnes og Karl Henning Halse forhører seg på AMO om noen vil ta på seg oppdraget)

Se forøvrig denne bloggposten for detaljer og møtereferat: Medlemsmøte 28. november: Valg HTV/TV, styre, styringsmodell

sep 162014
 

Undertegnede har vært tillitsvalgt for Tekna siden 2011 og ønsker nå å fratre som hovedtillitsvalgt med virkning fom. 1. januar 2015, men vil gjerne bistå i det videre tillitsvalgtarbeidet gjennom en gradvis nedtrapping våren 2015, og gjerne som medlem i et Tekna-styre, hvis vi ønsker å opprette det.

Det betyr at vi søker ny hovedtillitsvalgt. Det mest nærliggende er at en av de to vararepresentantene (Ottar Osen eller Terje Tvedt) tar over, hvis de ønsker det, men her er det lov å melde seg. Er du interessert i å bli tillitsvalgt, eller ønsker å fremme forslag om en mulig kandidat, så ta kontakt med en av tillitsvalgte. Et rotasjonssystem der man går veien om å være vara før man blir hovedtillitsvalgt kan være fornuftig.

Ved flere mulige kandidater til vervet kan vi forsøke å nå en enighet, eventuelt bruke avstemming.

Vi ønsker også dra i gang medlemsmøter, f.eks. en gang i semesteret. Vi kan også bruke et slikt møte til  valg av ny hovedtillitsvalgt.