nov 102014
 

Oppdatering 17. november 2014: Møtetidspunkt har blitt endret til fredag 28. november kl. 13-14. Videre har agendaen blitt utvidet til å inkludere drøfting av styringsmodell. Les mer her: Medlemsmøte 28. november: Valg HTV/TV, styre, styringsmodell


Vi kaller med dette inn til medlemsmøte om tillitsverv og eventuelt foreningsstyre onsdag 3. desember kl. 12.30-13.30 fredag 28. november kl. 13-14 på miljørommet F413.

Bakgrunn:

Som tidligere annonsert trenger vi ny hovedtillitsvalgt (HTV) for Tekna fom. 1. januar 2015. Terje Tvedt har sagt seg villig til å ta vervet i en interimperiode våren 2015, så det kjøper oss litt tid, men vi må få dette på plass helst fom. høsten 2015, og ihvertfall fom. januar 2016.

Vi ønsker derfor at de som er interesserte i et slikt verv melder fra til undertegnede snarest.

Ansatte i tillitsverv har tidligere ikke blitt frikjøpt med tilstrekkelig tid på arbeidsplanen. Undertegnede har hatt 80 timer i semesteret. Etter å ha innhentet statistikk fra en rekke UH-institusjoner i landet, fikk Tekna gjennomslag for sitt krav om at arbeidstakerorganisasjonene skal få et årsverk (1688 timer) på deling (se IDF-møte 2014-06), altså nesten en dobling fra i dag. Dette medfører at ifht. tid på arbeidsplanen vil Tekna-tillitsvalgte bli frikjøpte med totalt 450 timer i 2015 (fordeles mellom HTV og varaer). Ved økt medlemsmasse vil dette tallet stige og vice versa.

Tekna har medlemmer i flere avdelinger, men hovedsakelig hos AIR og AMO. Med unntak av Magne Aarset er det de siste årene ansatte under AIR, eller i fagmiljø fra tidligere ITN som nå ligger under AIR, som har tatt byrden med å være tillitsvalgt (Webjørn Rekdalsbakken, Sigrun Jahren, Kjell Inge Tomren, Robin T. Bye). Vi oppfordrer derfor ansatte hos AMO om å delta i denne dugnaden. Dette er også viktig for å sikre bred faglig forankring.

En naturlig måte å bli involvert på kan være å først få opplæring ved å være vara og ta nødvendige tillitsvalgtkurs i regi av Tekna (gratis og fri fra jobb med lønn), før man vurderes som HTV.

Vi bør også vurdere om Tekna bør ha et foreningsstyre på høgskolen, eller en annen form for støttegruppe/tenketank rundt HTV. Per i dag består ei slik gruppe av HTV og de to varaene. Ei slik gruppe bør bestå av personer fra både AIR og AMO.

Vi ber om at aktuelle spørsmål og synspunkter om tillitsverv og eventuell tenketank eller foreningsstyre meldes inn på forhånd.

For de Tekna-tillitsvalgte

Robin T. Bye