feb 272014
 

Formålet med hovedavtalen i statene er å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Hovedavtalen danner grunnlaget for arbeidstakernes rett til medbestemmelse (ved siden tjenestetvistloven, tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven).

I tillegg til hovedavtalen skal partene i de enkelte virksomheter utarbeide og inngå en tilpasningsavtale om medbestemmelse som er tilpasset virksomhetens og de tilsattes behov.

Arbeidstakerorganisasjonene ved Høgskolen i Ålesund og arbeidsgiversiden har nå ferdigstilt dette arbeidet. Du kan laste ned tilpasningsavtalen her: Tilpasningsavtale2014.zip