Styremøter

 

Om styret

Styret er det øverste organ ved Høgskolen i Ålesund. Styret har blant annet ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover og regler, rammer og mål som myndighetene gir.

Styret skal trekke opp strategien for Høgskolens virksomhet, og ta viktige avgjørelser i forbindelse med økonomi, faglig utvikling og intern organisering.

Styrets sammensetning:

  • Fire eksterne representanter, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet
  • Tre representanter valgt fra det vitenskapelige personalet
  • Én representant valgt fra de teknisk/administrativt tilsatte
  • To representanter valgt fra studentene

Oppnevnings- og valgperioden er på fire år, bortsett fra studentenes representanter som velges for ett år om gangen.

Rektor er styrets leder.

Mer informasjon om høgskolestyret og dets sammensetning for 2011-2015 finner du her.

Saksdokumenter

Høgskolen legger ut datoer for styremøtene, samt innkallinger og protokoller på ansattsidene til høgskolen. Men hvorfor skal ikke de offentlige saksdokumentene være lett tilgjengelige online? Når det lar seg gjøre, vil Tekna legge ut saksdokumentene til høgskolestyremøtene på denne siden.

Saksdokumenter 2014:

Møteplan for IDF-møtene, høgskolestyremøtene og 2.3.3-forhandlinger for 2014: MoteplanIDF-HS-233.xlsx

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)