SAKS

 

SAKS – Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon, sammenslåing i UH-sektoren

Her vil vi legge ut diverse ressurser relevant for HiÅ og arbeidet med SAKS og strukturendringer i UH-sektoren. Bestillingen fra KD innebærer at HiÅ må sende et svarbrev 1. november 2014. Dette svarbrevet vil KD legge til grunn for stortingsmeldingen om SAKS som kommer til påske 2015.

Det endelige svarbrevet som ble sendt KD foreligger her: 141101 SAKS svarbrev HiÅ – EV.pdf

Regjeringens nettsider om struktur i høyere utdanning

Bestilling fra KD og framdrift

Framdriftsplan mot svarbrev 1. november 2014

I saksfremlegget til HS-30-14 foreslår høgskoledirektøren følgende framdriftsplan:

Fremdriftsplan

Dialogmøte med KD 17. september 2014

Møtet mellom institusjonenes ledelser og KD

Institusjonene i Midt-Norge ble kalt inn til dialogmøte med Kunnskapsdepartementet og statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Molde onsdag 17. september. Møtet skulle dreie seg om innspill til mulige strukturendringer i UH-sektoren. Her er innspillene («1-sidere») fra ledelsen ved institusjonene.

 • Høgskolen i Ålesund: HiÅ.pdf
 • Høgskolen i Molde: HiM.pdf
 • Høgskolen i Volda: HiVo.pdf
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag: HiST.pdf
 • Høgskolen i Nord-Trøndelag: HiNT.pdf
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: NTNU.pdf
  • Konsekvensutredning som grunnlag for innspill: SAKS-NTNU.pdf (28 sider)
 • Høgskolen i Sogn og Fjordane (hadde dialogmøte med institusjoner på Sør-Vestlandet): HiSF.pdf

Møtet mellom institusjonenes fagforeninger og KD

En halvtime etter dialogmøtet mellom institusjonenes ledelser og KD, ble det avholdt et nytt møte mellom institusjonenes fagforeninger og KD, hvor også fagforeningenes ledelse var invitert.

Arbeidstakerorganisasjonene (FF, NSF, Tekna, Nito, Parat) hadde samlet seg om et felles innspill, der vi foreslår noen endringer til HiÅs offisielle innspill til dialogmøtet. Organisasjonene støtter hovedlinjene i innspillet til HiÅ. Tekna, og slik vi oppfatter de andre organisasjonene, støtter pkt. 1 om status quo, men hvis man først ønsker å gjøre endringer, ønsker vi å være åpne mot våre naboer og ikke ekskludere noen av alternativene i vurderingen (pkt. 2 om fusjon med HiMolde), samt så advarer vi mot en fusjon og asymmetrisk partnerskap med NTNU, som vil gjøre HiÅ sårbar (pkt. 3 om fusjon med NTNU).

Vi har lagt vekt på at HiÅ må beholde sin selvstendighet og identitet, fokus på profesjonsutdanning, og nære og gode samarbeid med arbeids- og næringslivet. Vi viser også til innspillene som har kommet fra Maritimt Forum i Møre og Romsdal på lederplass i Sunnmørsposten, samt at HiVolda har snudd og ønsker fusjon, og at for å opprettholde en sterk og selvstendig kunnskapsregion i Møre og Romsdal er det ikke tilstrekkelig å kun fusjonere med HiMolde, med inkludere HiVolda og gjerne HiSF.

Vi peker også på de åpenbare farene ved en fusjon med NTNU og HiÅs sårbarhet i en slik situasjon, gitt et styre sentralisert i Trondheim.

Det vil naturligvis alltid være mange synspunkter i en slik sak, men det er viktig å samles for å utøve større innflytelse.

Her er innspillet til fagforeningene ved HiÅ: SAKS_Molde_140917-2.pdf

Utredninger og rapporter

Mediaoppslag

Gunnar Bovims blogg, rektor NTNU

På Høyden

Panorama

Khrono

Universitetsavisa

Romsdals Budstikke

Sunnmørsposten

 • 18.11.14 – «Sentraliseringsbølgen kan ramme oss hardt,» åpent brev til Mørebenken fra NHO M&R, LO M&R, Maritimt Forum Nordvest, m.fl.: sunnmoersposten_2014-11-18_NHO_MM_LO_BrevTilMørebenken.pdf
 • 17.11.14 – «Fjernstyrt fylke,» leder: sunnmoersposten_2014-11-17_leder.pdf
 • 14.11.14 -«Frykter Møre blir fjernstyrt,» intervju med Arnfinn Ingjerd, Maritimt Forum, vedrørende brev til Mørebenken: sunnmoersposten_2014-11-14-NHO_MaritimtForum_LO.pdf
 • 12.11.14 -«Kvalitet versus regionale hensyn i strukturprosessen,» kronikk av Marianne Synnes, rektor HiÅ: sunnmoersposten_2014-11-12-Synnes.pdf
 • 11.10.14 – «Høyt spill av Røe Isaksen,» kronikk av Anne-Grete Ellingsen, GCE Node; Per-Erik Dalen, GCE Maritime; Torkil Bjørnson, NCE SE Kongsberg; Sverre Narvesen, NCE Raufoss: sunnmoersposten_2014-10-11-GCE.pdf
 • 07.10.14 – «Høgskulen i Møre og Romsdal,» kronikk av Peder Haug, HiVolda: sunnmoersposten_2014-10-07-HaugVolda.pdf
 • 06.10.14 – «Høyere utdanning,» kronikk av Kai A. Olsen, HiMolde: sunnmoersposten_2014-10-06-OlsenMolde.pdf
 • 30.09.14 – «Høgskulereform – eit dristig eksperiment,» kronikk av Kåre Heggen, professor HiVolda: sunnmoersposten_2014-09-30-HeggenVolda.pdf
 • 26.09.14 – «Vil ha ein felles høgskule – høgskulerektorar etterlyste dialog med fylkespolitikarar,» artikkel om møte i fylkesutvalet: sunnmoersposten_2014-09-26-Fylkesutvalet.pdf
 • 19.09.14 – «Rektor negativ til sammenslåing,» intervju med Hallgeir Gammelsæter, rektor HiMolde: sunnmoersposten_2014-09-19-GammelsæterMolde.pdf
  • Stikkord: kan oppnå like mye ved samarbeid som ved sammenslåing; naturlige samarbeidspartnere for HiMolde er i Oslo, Tromsø og utenlands.
 • 19.09.14 – «Høgskolene må tenke på næringslivet de skal betjene,» intervju med Gunn Berit Gjerde (V), fylkesvaraordfører Møre og Romsdal: sunnmoersposten_2014-09-19-GunnBGjerdeFylkespolitiker.pdf
  • Stikkord: høgskolene i Møre og Romsdal kompletterer hverandre og bør sammenslås; HiÅ best på samarbeid med næringslivet; næringslivet trenger all kompetansen på de tre høgskolene.
 • 19.09.14 – «Vil helst fusjonere i Nordvest,» intervju med Per Jarl Halse, rektor HiVolda: sunnmoersposten_2014-09-19-HalseVolda.pdf
  • Stikkord: fusjon med en eller flere høgskoler i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er bedre enn å være satellitter under Bergen eller Trondheim.
 • 18.09.14 – «Dialogen er bare begynt – dialogmøte om høgskolestruktur ble amputert pga. tåke,» intervju med Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister, og Harald Yndestad, Forskerforbundet HiÅ: sunnmoersposten_2014-09-18-DialogmøteKD.pdf
  • Stikkord: dialogmøte før høgskolenes innspill 1. november; fagforeningene utestengt fra dialogmøte; samarbeid for kvalitetsheving; prosessen går raskt.
 • 18.09.14 – «En høgskole for hele fylket,» leder: sunnmoersposten_2014-09-18-leder.pdf
  • Stikkord: felles høgskole sikrer høyt utdannet arbeidskraft til næringsliv og offentlig sektor; høgskolene må ta initiativ og påvirke KD; maritim klynge, eldrebølge, skolevesen.
 • 08.09.14 – «Akademi og profesjon,» innlegg av Webjørn Rekdalsbakken, programansvarlig ing.studier elektrofag og prorektor HiÅ:  sunnmoersposten_2014-09-08-Rekdalsbakken.pdf
  • Stikkord: akademiske universiteter vs. profesjonsrettede høgskoler; egenart og egenverdi ved profesjonsstudier; samarbeid med industri og arbeidsliv.
 • 28.08.14 – «Høgskolen i Nordvest – professor vil ha en stor høgskole mellom UiB og NTNU,» intervju med Harald Yndestad, professor HiÅ: sunnmoersposten_2014-08-28-Yndestad.pdf
  • Stikkord: felles høgskole av HiMolde, HiÅ, HiVolda, HiSF gir naturlig balanse mellom Bergen og Trondheim; høgskolene har regionalt ansvar og ulike roller; uteksaminerte kandidater blir boende i regionen; felles høgskole vil styrke tverrfaglig og samfunnsorientert forskning og nærhet til næringslivet; underfinansiering et problem; fortsatt godt samarbeid med UiB og NTNU og utlandet. Internt og moderne verden
 • 25.08.14 – «Ber om dialog om høgskule,» intervju med Mørealliansen: sunnmoersposten_2014-08-25-MørealliansenBerOmDialog.pdf
  • Stikkord: Mørealliansen ønsker å få presentere sitt syn til fylkesutvalet; Mørealliansen uenig med fylkestinget; fylkeskommunen får kritikk.
 • 23.08.14 – «Volda snur, vil styrke Nordvestlandet,» intervju med Per Halse, rektorHiVolda: sunnmoersposten_2014-08-23-Hildre.pdf (samme pdf som nedenfor).
  • Stikkord: styrevedtak gir førsteprioritet til samarbeid med HiÅ og HiMolde; styrke Nordvestlandet mellom Bergen og Trondheim.
 • 23.08.14 – «Vil ha høgskole-identitet – Hans Petter Hildre er glad i NTNU, men ser farer ved sammenslåing,» intervju med Hans Petter Hildre, professor HiÅ: sunnmoersposten_2014-08-23-Hildre.pdf
  • Stikkord: gjensidig, likeverdig og forpliktende samarbeid med NTNU heller enn sammenslåing; enig med Maritimt Forum; fare for sentralisert administrasjon og byråkrati; må fortsette som selvstendig enhet med identitet.
 • 22.08.14 – «Sats på Høgskolen i Ålesund,» kronikk av Karl-Johan Bakken, konsernsjef Farstad Shipping, John Knudsen, konserndirektør Rolls-Royce Offshore, Ståle Rasmussen, konsernsjef Kleven, Roy Reite, konsernsjef Vard, Stig Remøy adm.dir. Olympic Shipping, Njål Sævik, adm.dir. Havila Shipping, Gunvor Ulstein, konsernsjef Ulstein Group, Håvard Ulstein, adm.dir. Island Offshore, Arnfinn Ingjerd, leder Maritimt Forum Nordvest: sunnmoersposten_2014-08-22-MaritimtForum.pdf
  • Stikkord: kvalitet mer enn akademiske tellekanter, f.eks. relevans; høgskolene får nesten ikke forskningsmidler; HiÅs teknologiutdanninger er underfinansierte; HiÅ perfekt lokalisert; styring og ledelse må ligge regionalt; fusjon med NTNU medfører byråkrati og sendrektighet og fravær av nærhet med næringsliv; gjensidig, likeverdig, forpliktende samarbeid med NTNU er gunstig; HiÅ unik for verdiskaping i regionen.
 • 21.08.14 – «NTNU er åpen for fusjon,» intervju med Gunnar Bovim, rektor NTNU: sunnmoersposten_2014-08-21-BovimNTNU.pdf
  • Stikkord: initiativet må komme fra høgskolene; kvalitetsøkning må ligge til grunn; tre akser: (1) som før, (2) fusjon høgskolene i Trondheim og Sør-Trøndelag, (3) integrasjon av enkelte fagområder ved høgskolene.
 • 19.08.14 – «Behov for samarbeid om utviklingsstrategi,» kronikk av Karl-Johan Johansen og Knut Ole Lysø, Forskerforbundet HiST: sunnmoersposten_2014-08-19-ForskerforbundetHiST.pdf
  • Stikkord: Stjernøutvalgets storhøgskolemodell og flercampusmodell synes mest aktuelle;  skeptisk til flercampusmodell med stor-NTNU; fusjoner medfører mer administrasjon og byråkrati; institusjonene i Midt-Norge trenger samarbeidsplattform og felles utviklingsstrategi; rasjonalisering.
 • 19.08.14 – «HVO trur mest på samarbeid sørover,» intervju med Per Halse, rektor HiVolda: sunnmoersposten_2014-08-19-HalseVolda.pdf
  • Stikkord: styret i Volda med fire alternativer: (1) som før, (2) HiMR, (3) fusjon med HiSF, (4) tettere integrasjon/fusjon UH-nett Vestlandet.
 • 15.08.14 – «Trenger robuste og solide fagmiljøer – statssekretæren i KD advarer mot «å klatte kompetanse tynt på»,» intervju med Bjørn Haugstad, statssekretær KD, og Gunvor Ulstein, konsernsjef Ulstein Group ifbm. med HiÅs 20-års jubileum: sunnmoersposten_2014-08-15-KD-Ulstein-HiÅJubileum.pdf
  • Stikkord: godt samspill med kommuner og næringsliv; medvind forskningsmidler og studentsøkning; høgskolene fortrinn innovasjon; synergier ved sammenslåinger; mer spesialisering og flere med doktorgrad; HiÅ viktig for formalisering av erfaringskompetanse; NMK.
 • 29.07.14 – «Sentralisering eller regional mobilisering?«, kronikk av Harald Yndestad, professor HiÅ: sunnmoersposten_2014-07-29-Yndestad.pdf
  • Stikkord: tilbakeblikk til Hernes, Stjernø, Lilletun; tre modeller i Stjernø er nettverksmodellen (videreføring av dagens regionale nettverk), storhøgskolemodellen (Nordvestlandet eller Midt-Norge), flercampusmodellen (HiÅ underbruk av NTNU); skepsis til NTNU-sporet.
 • 04.07.14 – «Høgskulepolitikk er regionalpolitikk,» kronikk av Karl J. Skårbrevik, tidligere rektor HiÅ: sunnmoersposten_2014-07-04-Skårbrevik.pdf
  • Stikkord: strukturendringer er ikke nødvendigvis svar på sårbare fagmiljø; vært god utvikling siste 10 år uten strukturendringer; fagmiljø blir ikke integrerte av å ha samme administrasjon, men ulik lokasjon; globalisert utdanningssystem gjør at sammenslåing er utgått på dato; høgskolenes regionale rolle bør være hovedpremiss for svaret til KD; satelitter under NTNU er dårlig løsning; frykt for sentralisert administrasjon og byråkrati, sammenslåing i M&R kan være strategisk for å sikre fylket som forvaltningsregion.
 • 28.06.14 – «Vil ha berre ein høgskule – fylkesvaraordføreren meiner splitting kan få katastrofale følger,» intervju med fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde (V): sunnmoersposten_2014-06-28-Fylkesvaraordfører.pdf
  • Stikkord: fylkestinget ønsker fusjon mellom høgskolene i Volda, Molde, Ålesund; rød tråd i samlet høgskole er samarbeid med næringslivet; samarbeid med NTNU heller enn fusjon; mulig campus i Kristiansund; beholde styringen innad i fylket.
 • 27.06.14 – «Professor ønsker seg storhøgskole,» intervju med Tor-Johan Ekeland, professor HiVolda: sunnmoersposten_2014-06-27-EkelandVolda.pdf
  • Stikkord: storhøgskole bestående av HiMolde, HiÅ, HiVolda, HiSF; komplementære fag i tillegg til like fag viktig i fusjon; universitetene mindre profesjonsretta.
 • 24.06.14 – «Campus Ålesund består – men HiÅ vil trolig søke samarbeid i Molde eller Trondheim,» intervju med Marianne Synnes, rektor HiÅ: sunnmoersposten_2014-06-24-Synnes.pdf
  • Stikkord: høgskolestyret vedtok 17. juni tre alternativer for utredning: (1) videreføre HiÅ, (2) fusjon med HiMolde, (3) fusjon med NTNU; fusjon med HiVolda uaktuelt.
 • 24.06.14 – «Oppklipping av regionen eller nye muligheter?«, kronikk av Marianne Synnes, rektor HiÅ: sunnmoersposten_2014-06-24-SynnesKronikk.pdf
  • Stikkord: farer ved samarbeid med næringsliv i en større, sentralisert enhet; avstand til styring og ledelse; større ikke nødvendigvis bedre; behov for anvendt forskning; kombinasjon erfaringsbasert og kunnskapsbasert kompetanse; relevant utdanning og forskning for arbeids- og næringsliv.
 • 24.02.14 – «Ber regjeringa tenke nytt – høgskoler må få lov til å være spiss med master og doktorgradsløp,» intervju med Per Erik dalen, adm.dir.  Ålesund Kunnskapspark: sunnmoersposten_2014-02-24-DalenÅKP.pdf
  • Stikkord: behov for industrinære utdanninginstitusjoner; forskningsmidler må også gå til høgskolene, ikke bare universitetene; anvendt forskning og nyskaping; vertskapsattraktivitet og sterk og spissa høgskole.
 • 24.02.14 – «Norge trenger industrinære utdanningsinstitusjoner,» kronikk av NCE Node, NCE Maritime, NCE SE Kongsvinger, NCE Raufoss: sunnmoersposten_2014-02-24-DalenNCE.pdf
  • Stikkord: arbeidsdeling UH-sektoren; grunnforskning hos universiteter, næringslivsnær  FoU og kunnskapsutvikling hos høgskolene; Norwegian Industrial Cluster (NIC).
 • 27.01.14 – «Hva betyr Langtidsplan for forskning og høyere utdanning?«, kronikk av Marianne Synnes, rektor HiÅ: sunnmoersposten_2014-01-27-Synnes.pdf
  • Stikkord: spissing og arbeidsdeling i UH-sektoren; maritim og marin klynge; helseinnovasjon og velferdsteknologi; entreprenørskap, innovasjon, internasjonal business; samspill forskning, utdanning, innovasjon; gode og relevante profesjonsutdanninger; regional kvalitet, spissing, kompetanse.

  One Response to “SAKS”

 1. […] hjelp til dette har vi opprettet en egen side for ressurser relatert til SAKS (se menyen øverst). Her finner du bl.a. bestillingsbrevet fra KD i slutten av mai, oversikt over […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)