IDF-møter

 

Om IDF-møtene

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF-møter) er formelle møter mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver ved Høgskolen i Ålesund. Det skrives referat i fra IDF-møtene. I tillegg avholdes det jevnlig arbeidsmøter mellom partene, typisk som forberedende fase til saker som skal opp i IDF-møter. Fra disse skrives det ikke referat.

Møtene er med på å ivareta medbestemmelsesretten til  hele virksomheten, jf. Høgskolens tilpasningsavtale til hovedavtalen: Tilpasningsavtale2014.zip.

Parter i IDF-møtene:

  • Høgskoledirektøren (arbeidsgiver)
  • Personaldirektøren (sekretariat)
  • Tekna
  • Forskerforbundet (FF)
  • Norsk sykepleierforbund (NSF)
  • Parat
  • Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)

Saksdokumenter

Høgskolen legger ikke ut saksdokumentene fra IDF-møter. Men hvorfor skal ikke de offentlige saksdokumentene være lett tilgjengelige online? Når det lar seg gjøre, vil Tekna legge ut saksdokumentene til IDF-møtene på denne siden.

Saksdokumenter 2014:

Møteplan for IDF-møtene, høgskolestyremøtene og 2.3.3-forhandlinger for 2014: MoteplanIDF-HS-233.xlsx

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)