okt 302014
 

Årets lokale lønnsforhandlinger ble gjennomført 23. oktober og varte i 11 timer. Tekna er fornøyd med resultatet og mener HiÅ med dette signaliserer et ønske om å satse på teknologi og kompetansen til våre medlemmer. Innhold fra selve forhandlingene er taushetbelagt og vi ber om forståelse for dette. Vi henviser forøvrig til epost fra personaldirektør tidligere i dag, der alle som har fått opprykk skal ha fått beskjed. Er det noe du lurer på, kan vi være behjelpelig.

sep 162014
 

Det skal i år innen 31. oktober avholdes lokale lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalens punkt 2.3.3. Årets oppgjør er rekordstort, med kr. 2.046.729, som tilsvarer 1,75 % av lønnsmassen.

For Tekna blir forhandlingsdelegasjonen bestående av de tillitsvalgte, Robin T. Bye (forhandlingsleder), Terje Tvedt og Ottar Osen (bisittere). Du må sende søknad om lønnsendring til forhandlingsleder innen kl. 12 den 30. september. Alle tre tillitsvalgte er tilgjengelig for samtale hvis ønskelig.

NB! Bruk det elekroniske skjemaet «Kravskjema lokale lønnsforhandlinger» som du finner under «HiÅ-skjema» i HR-portalen

I tillegg til kravskjemaet, finner du informasjon til de ansatte,  kriterier for søknad, og lokal lønnspolitikk i HR-portalen (krever antakelig innlogging på høgskolens nettverk, evt. bruk hjemmekontorløsning om du sitter hjemme), eller du kan laste det ned samlet her: HR-portaldokumenter.zip (link til side med passord og hjelp til zip-filer ligger øverst på bloggen).

Organisasjonene vil prioritere blant søknadene og fremme sine 2.3.3-krav til Høgskolen. Det er altså organisasjonene som stiller lønnskravene i prioritert rekkefølge (ikke individuelle ansatte). HiÅ får ikke innsyn i din søknad, men vil fremme sine krav til arbeidstakerorganisasjonene basert på innspill fra dekanene og øvrige ledere med arbeidsgiveransvar.

Spesielle føringer for årets oppgjør er at lønnsforskjeller knyttet til kjønn, samt justering av B-tillegg for programansvarlige, skal prioriteres høyt.

feb 282014
 

Tekna ved HiÅ har sett litt nærmere på de 30 individuelle 2.3.4-lønnsforhandlingene som ble gjennomført i 2013 og satt sammen statistikk over dette. Statistikken vil bli fulgt opp ovenfor ledelsen.

I henhold til personopplysningsloven og offentlighetsloven kan ikke lønnsopplysninger om de enkelte tilsatte ved høgskolen distribueres fritt. Samtidig er ikke disse opplysningene unntatt offentlighet, og enhver ansatt ved høgskolen kan kreve innsyn i slike opplysninger. Det betyr at den som ønsker det, kan ta kontakt med en av de tillitsvalgte, eventuelt ledelsen ved HiÅ, for innsyn i hvilke personer som det ble foretatt 2.3.4-forhandlinger for, og hva disse fikk i lønnsøkning.

Statistikk over individuelle 2.3.4-forhandlinger ved Høgskolen i Ålesund for 2013:

 • Det ble foretatt 30 forhandlinger, der total tildeling var 118 lønnstrinn (snitt 3,93 ltr/forhandling).
 • Det ble foretatt 13 (43%) forhandlinger for administrativt ansatte, der total tildeling var 63 (53%) lønnstrinn, og gjennomsnittelig tildeling var 4,85 ltr per forhandling.
 • Det ble foretatt 17 (57%) forhandlinger for faglig ansatte, der total tildeling var 55 (47%) lønnstrinn,og gjennomsnittelig tildeling var 3,24 ltr per forhandling.
 • Administrativt ansatte fikk i snitt 1,61 lønnstrinn (50%) mer i lønn enn sine faglige kollegaer.
 • Personalsjef, økonomisjef og studiesjef fikk nye stillinger som avdelingsdirektører, stillingskode 1060.
 • En høgskolelektor fikk ny stilling som senioringeniør, stillingskode 1181.
 • To høgskolelektorer fikk nye stillinger som førsteamanuenser, stillingskode 1011.
 • En rådgiver fikk ny stilling som kontorsjef, stillingskode 1054.

NITO har i tillegg funnet følgende forhold i antall kr:

 • Faglig ansatte fikk lønnsøkning tilsvarende 644 000 kr (46%).
 • Administrativt ansatte fikk lønnsøkning tilsvarende 757 400 kr (54%).
  • Av dette var lønn til tre direktører 366 200 kr (26%).
  • Resterende administrativt ansattes andel var 391 200 kr (28%)
 • Totalt ble det tildelt lønnsøkninger tilsvarende en økt budsjettkostnad på  1 401 400 kr (100%) årlig.