des 052014
 

På medlemsmøtet 28. november ble det vedtatt at Terje Tvedt blir ny hovedtillitsvalgt for Tekna, med Runar Ostnes (AMO) og Hans Georg Schaathun (AIR) som varaer, med virkning fom. 1. januar 2015. Vi gratulerer!

Det ble også vedtatt å opprette et arbeidsutvalg som skal bistå den hovedtillitsvalgte i aktuelle saker, herunder rådgivning, saksutredning, vararepresentasjon, deltakelse i utvalg og arbeidsgrupper, osv. Utvalget skal bestå av HTV, to varaer, og to andre Tekna-medlemmer. Utvalget vil for vårsemesteret 2015 bestå av følgende personer:

  1. Terje Tvedt (HTV, AIR)
  2. Hans Georg Schaathun (vara, AIR)
  3. Runar Ostnes (vara, AMO)
  4. N.N. fra AIR (Ottar Osen tar på seg oppdraget om ingen andre stiller)
  5. N.N. fra AMO (Runar Ostnes og Karl Henning Halse forhører seg på AMO om noen vil ta på seg oppdraget)

Se forøvrig denne bloggposten for detaljer og møtereferat: Medlemsmøte 28. november: Valg HTV/TV, styre, styringsmodell

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)