nov 112014
 

Oppdatering 17. november 2014: Lagt til aktuelle dokumenter.

Aktuelle dokumenter:


Rektor har sendt ut et høringsutkast for evaluering av styringsmodell ved Høgskolen. Fristen for høringsinnspill er satt til 3. desember 2014, med påfølgende behandling i styret i ekstraordinært styremøte 8.januar 2015. Dokumentet skal være sendt til avdelinger og enheter via Public 360 med saksnummer 14/02016.

Høringsbrev og høringsutkast kan lastes ned her: EvalueringStyringsmodellNov2014.zip

Tekna ber om at eventuelle synspunkter om høringsutkastet sendes skriftlig til de tillitsvalgte innen fredag 28. november 2014.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)