sep 162014
 

Som kjent skal KD møte de regionale høgskolene samt NTNU til et dialogmøte om strukturendringer i UH-sektoren onsdag 17. september 2014 i Molde. Fagforeningene har blitt utestengt fra møtet, både som deltakere og som tilhørere/observatører.

I stedet skal fagforeningene møte KD i et eget møte rett etter dialogmøte, samtidig som institusjonenes ledelse blir bedt om å være deltakere på organisasjonenes møte.

Tekna mener dette er en uheldig skjevfordeling mellom det som etter Hovedavtalen skal være to likeverdige parter. Det vil også være hensiktsmessig for det etterfølgende møtet med organisasjonene at man vet hva som har vært drøftet i forkant.

På vegne av Tekna, Nito, NSF og Parat sendte derfor Tekna en forespørsel til KD om at organisasjonene får være observatører på dialogmøtet. Dette ble avvist.

Utestengelsen av fagforeningene i dialogmøtene som avholdes landet over har skapt frustrasjon blant tillitsvalgte, se blant annet HiOAs nettavis Khrono:

Regjeringen bidrar til å bygge en avstand mellom ledelse og ansatte. Vi tror at de gode løsningene finner en fram til med et samarbeid.

— Sturla Søpstad, hovedtillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag, NTNU

Det er en stor reform på gang i en stor sektor. I en så viktig sak mener jeg at det er avgjørende at ansatte er representert i prosessen, i det minste som observatør.

— Kristian Steinnes, lokallagsleder i Forskerforbundet, NTNU

Når målet for det hele er å legge til rette for at den vitenskapelige kvaliteten skal høynes, så er det ekstremt viktig at man hører på de vitenskapelig ansatte. Jeg vet ikke om det er noe sjakktrekk av departementet å ikke ta denne gruppen med fra starten av.

–Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet sentralt

  One Response to “Fagforeningene utestengt fra dialog med KD om UH-struktur”

  1. […] innleggene Innspill fra institusjonene til dialogmøte med KD om strukturendringer i UH-sektoren, Fagforeningene utestengt fra dialog med KD om UH-struktur, Måtte vente på gangen og Innlegg fra HiÅ til dialogmøte med KD), skal HiÅ besvare KDs […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)