aug 282014
 

HiÅ har blitt innkalt til et regionalt dialogmøte med Kunnskapsministeren 17.september i Molde, i forbindelse med den varslede strukturmeldingen. I forkant av dette møtet, har Høgskolen blitt bedt om å sende et kort notat som skal gi status i arbeidet, og hvilke strukturendringer institusjonen ønsker å diskutere i møtet. Her er brevet som ble sendt 27. august 2014: Innspill regionalt dialogmøte Høgskolen i Ålesund.pdf

Brevet ble drøftet med organisjonene i IDF-møte 2014-07 25. august 2014. FF, NSF, Tekna og Nito stilte seg samlet bak et innspill til endringer  i brevet, men fikk lite gehør i den endelige versjonen. Det felles innspillet kan du lese her: SAKS_Union_140824.pdf

  2 Responses to “Innlegg fra HiÅ til dialogmøte med KD”

  1. […] for HiÅs dialoginnspill, annet enn at styret faktisk har vedtatt de tre punktene (tidligere omtalt her og […]

  2. […] Fagforeningene utestengt fra dialog med KD om UH-struktur, Måtte vente på gangen og Innlegg fra HiÅ til dialogmøte med KD), skal HiÅ besvare KDs bestillingsbrev og skrive et svarbrev med frist 1. november. Brevets […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)