mai 202014
 

Høgskoledirektøren har sendt ut et brev til budsjettenhetene samt organisasjonene, der det bes om konkrete tilbakemeldinger om hvordan den nye budsjettfordelingsmodellen (BFM) og dens insentiver oppleves i praksis, med konkrete forslag til områder der modellen bør revideres: RevideringBFM2014brev.zip

BFM var kanskje den viktigste saken for Høgskolen i 2013. Modellen ble vedtatt av høgskolestyret under forutsetning av at det skulle bli foretatt

en grundig evaluering og gjennomgang av ny budsjettfordelingsmodell (…) som grunnlag for videreutvikling av modellen i god tid før arbeidet med budsjettet 2015 starter.

Tekna har  etterlyst revideringen ovenfor ledelsen, samt på bloggen (se Ny budsjettfordelingsmodell – blir den revidert?!, 8. april d.å.), og det er derfor gledelig at prosessen endelig har begynt.

Fristen for skriftlige svar er satt til 2. juni. Vi ber våre medlemmer og andre ansatte om å gi konkrete tilbakemeldinger til dekanene og/eller Tekna snarest. 

Omfanget av tilbakemeldingene vil være styrende for hvor omfattende revideringsprosessen blir i det etterfølgende. Organisasjonene har også blitt bedt om å inkludere forslag til organisering av prosjektet i sine tilbakemeldinger.

  2 Responses to “Revidering budsjettfordelingsmodellen 2014: Prosessen har begynt”

  1. […] Oppdatering 20. mai: Høgskoledirektøren har bedt om tilbakemelding fra budsjettenhetene og organisasjonene. Tilbakemeldingene vil danne grunnlag for prosessen videre. Les mer her: Revidering budsjettfordelingsmodellen 2014: Prosessen har begynt […]

  2. […] Innlegg 20. mai: Revidering budsjettfordelingsmodellen 2014: Prosessen har begynt […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)