apr 122014
 

Oppdatering 26. juli 2014: Signert protokoll er nå vedlagt zip-filen nedenfor.


Saksdokumenter til styremøte HS-2014-03 som avholdes torsdag 24.04.2014 er nå tilgjengelig: HS-2014-03.zip

Sakslista er som følger:

 • HS 14-18 Reviderte budsjettrammer 2014
  • Faktisk studiepoengproduksjon i 2013 var vesentlig høyere enn plantallene for 2014 innen enkelte studieprogram og budsjettet har dermed blitt oppjustert som følger:
   • AIR: +1,215 MNOK
   • AMO: +1,215 MNOK
   • AIM: +0,338 MNOK
  • Tekna gratulerer særlig AIR og AMO med den gode økningen i studiepoengproduksjon!
 • HS 14-19 Veileder for nyskaping og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiÅ
  • Teknas medlemmer kan komme med høringsinnspill: Les mer her.
 • HS 14-20 Navneendring Avdeling for internasjonal markedsføring (AIM)
 • HS 14-21 Utvidet samarbeid med Høgskolen i Molde
 • HS 14-22 Evaluering av ledelsesmodellen for Høgskolen i Ålesund
 • HS 14-23 Tilsetting av professor II ved Avd. for internasjonal markedsføring, kallelse (u.off.)
 • OS 14-19 Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalget 2013
 • HS 14-16 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 11. mars
 • HS 14-17 Kvalitetsrapport 2013

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)