mar 312014
 

Oppdatering 19. mai: Faksimile av styrevedtaket for veilederen:

IPRveilederNavnfjernet

Oppdatering 08. mai: Høringssvar fra Tekna ble presentert for styret og kommentarene rundt bl.a. elæring har blitt tatt til følge og veilederen korrigert deretter. Det viser at det nytter å gi tilbakemelding!

Oppdatering 22. april: Høringssvar fra Tekna har blitt levert: IPRInnspillFraTekna.pdf.

Takk til alle våre medlemmer som kom med innspill i forkant!


Universitets- og høgskoleloven gir HiÅ ansvar for å bidra til at forskningsresultater ved HiÅ kan utnyttes næringsmessig til innovasjon og nyskaping. Arbeidstakeroppfinnelsesloven bestemmer at HiÅ som arbeidsgiver – på visse betingelser – har rett til å overta tilsattes oppfinnelser mot vederlag. Det knytter seg juridiske rettigheter –  immaterielle rettigheter (IPR) – til de fleste av de arbeidsresultatene høgskoletilsatte produserer. Etter at universitetene og høgskolene har fått kommersialisering av forskningsresultater som nytt virksomhetsområde står alle institusjoner overfor de samme problemstillingene og utfordringene når det gjelder forvaltning av sine immaterielle rettigheter.

Arbeidet med IPR ble påbegynt av en nedsatt arbeidsgruppe våren 2013. Høsten 2013 ble arbeidet videreført av FoU koordinator Ann-Kristin Tveten. I september 2013 ble utvidet ledergruppe, Forskningsstrategisk råd og øvrige ansatte invitert til dialogmøte (avholdt 12.12.2013) med jurist Morten Øien fra NTNU. Møtet var obligatorisk for utvidet ledergruppe samt FSR og frivillig for ansatte. Arbeidstakerorganisasjonene ble orientert om arbeidet med IPR i IDF møtet 13.09.2013. Dokumentet er nå klart til høring.

Tekna ved HiÅ har frist til 22.04.2014 med å komme med et høringssvar.

Ønsker du å formidle ditt syn til din Tekna-tillitsvalgte, ber vi om tilbakemelding innen fredag 18.04.2014!

Høringsdokumenter: VeilederImmaterielleRettigheter2014.zip

Om veilederen

Universitets- og høgskoleloven gir HiÅ ansvar for å bidra til at forskningsresultater ved HiÅ kan utnyttes næringsmessig til innovasjon og nyskaping. Arbeidstakeroppfinnelsesloven bestemmer at HiÅ som arbeidsgiver – på visse betingelser – har rett til å overta tilsattes oppfinnelser mot vederlag. Det knytter seg juridiske rettigheter- immaterielle rettigheter (IPR) – til de fleste av de arbeidsresultatene høgskoletilsatte produserer. Etter at universitetene og høgskolene har fått kommersialisering av forskningsresultater som nytt virksomhetsområde står alle institusjoner overfor de samme problemstillingene og utfordringene når det gjelder forvaltning av sine immaterielle rettigheter.

HiÅ har derfor behov for en rettighetspolitikk basert på en gjennomgang av hvilke arbeidsresultater det knytter seg rettigheter til, og i hvilke tilfeller høgskolen bør/skal overta disse rettighetene. Det er derfor utarbeidet en «Veileder for nyskaping og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Ålesund (HiÅ)» som styret behandler i styremøte. Veilederen er utformet med bakgrunn i NTNU sin styrevedtatte IPR, med noen endringer. Målet med å utarbeide en veileder er å gjøre ansatte og ledere ved HiÅ kjent med IPR, slik at styret etter en periode kan vedta juridiske retningslinjer for IPR. I perioden frem mot et endelig styrevedtak må HiÅ jobbe for å utarbeide gode samarbeidskontrakter og studentkontrakter som sikrer at rettigheter blir godt ivaretatt.

Målgruppen for denne veilederen er ansatte og ledere ved alle avdelinger ved HiÅ. Dokumentet skal være veiledende for IPR ved HiÅ og er et supplement til HiÅ’s styringsdokument, retningslinjer og strategier forøvrig. Dokumentet inneholder relevant bakgrunnsinformasjon og praktiske anbefalinger til de ledere ved HiÅ som skal svare på spørsmål fra ansatte og studenter, og som skal fatte beslutninger på vegne av HiÅ vedrørende konkrete nyskapingsprosjekt. I tilfeller der rettigheter og eierskap i hht veileder for IPR blir aktuelt, kan styret nedsette en komite for å vurdere HiÅ’s rolle i IPR.

Arbeidet med IPR ble påbegynt av en nedsatt arbeidsgruppe våren 2013. Høsten 2013 ble arbeidet videreført av FoU koordinator Ann-Kristin Tveten. I september 2013 ble utvidet ledergruppe, Forskningsstrategisk råd og øvrige ansatte invitert til dialogmøte (avholdt 12.12.2013) med jurist Morten Øien fra NTNU. Møtet var obligatorisk for utvidet ledergruppe samt FSR og frivillig for ansatte. Arbeidstaker organisasjonene ble orientert om arbeidet med IPR i IDF møtet 13.09.2013. Dokumentet er nå klart til høring.

  One Response to “Høring: Veileder for nyskaping og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR)”

  1. […] Teknas medlemmer kan komme med høringsinnspill: Les mer her. […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)