mar 242014
 

På forespørsel fra KD utarbeidet Høgskolen i 2013 et forslag til Store nysatsninger 2015, nemlig et senter for havromsinnovasjoner. Dette var en lite transparent prosess der bare utvalgte faglige og administrative personer var involvert i utformingen av dokumentet. Tekna beklagde dette i et eget notat til IDF-møte 13/07, der vi påpekte at saken, på tross av stor strategisk betydning, ikke hadde vært drøftet med arbeidstakerorganisasjonene før høgskoledirektøren hadde skrevet sin innstilling til styret. Tekna påpekte videre i notatet at fagmiljøene burde blitt tatt med i større grad i prosessen, og at det virket som om bare en liten, selektiv gruppe hadde fått være med å utforme forslaget sammen med ledelsen.

Når det er sagt, mener Tekna at forslaget om et senter for havromsinnovasjoner framstår som godt og strategisk riktig ifht. vedtatte strategiplan for HiÅ. Satsningen vil styrke tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelingene. Satsningen vil også styrke ingeniør- og teknologifagene, med særlig det nye masterprogrammet i simulering og visualisering og tilhørende visualiseringsteater som en kjernekomponent i satsningen.

Du kan lese hele forslaget her: StoreNysatsninger2015.zip

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)