feb 282014
 

Tekna ved HiÅ har sett litt nærmere på de 30 individuelle 2.3.4-lønnsforhandlingene som ble gjennomført i 2013 og satt sammen statistikk over dette. Statistikken vil bli fulgt opp ovenfor ledelsen.

I henhold til personopplysningsloven og offentlighetsloven kan ikke lønnsopplysninger om de enkelte tilsatte ved høgskolen distribueres fritt. Samtidig er ikke disse opplysningene unntatt offentlighet, og enhver ansatt ved høgskolen kan kreve innsyn i slike opplysninger. Det betyr at den som ønsker det, kan ta kontakt med en av de tillitsvalgte, eventuelt ledelsen ved HiÅ, for innsyn i hvilke personer som det ble foretatt 2.3.4-forhandlinger for, og hva disse fikk i lønnsøkning.

Statistikk over individuelle 2.3.4-forhandlinger ved Høgskolen i Ålesund for 2013:

 • Det ble foretatt 30 forhandlinger, der total tildeling var 118 lønnstrinn (snitt 3,93 ltr/forhandling).
 • Det ble foretatt 13 (43%) forhandlinger for administrativt ansatte, der total tildeling var 63 (53%) lønnstrinn, og gjennomsnittelig tildeling var 4,85 ltr per forhandling.
 • Det ble foretatt 17 (57%) forhandlinger for faglig ansatte, der total tildeling var 55 (47%) lønnstrinn,og gjennomsnittelig tildeling var 3,24 ltr per forhandling.
 • Administrativt ansatte fikk i snitt 1,61 lønnstrinn (50%) mer i lønn enn sine faglige kollegaer.
 • Personalsjef, økonomisjef og studiesjef fikk nye stillinger som avdelingsdirektører, stillingskode 1060.
 • En høgskolelektor fikk ny stilling som senioringeniør, stillingskode 1181.
 • To høgskolelektorer fikk nye stillinger som førsteamanuenser, stillingskode 1011.
 • En rådgiver fikk ny stilling som kontorsjef, stillingskode 1054.

NITO har i tillegg funnet følgende forhold i antall kr:

 • Faglig ansatte fikk lønnsøkning tilsvarende 644 000 kr (46%).
 • Administrativt ansatte fikk lønnsøkning tilsvarende 757 400 kr (54%).
  • Av dette var lønn til tre direktører 366 200 kr (26%).
  • Resterende administrativt ansattes andel var 391 200 kr (28%)
 • Totalt ble det tildelt lønnsøkninger tilsvarende en økt budsjettkostnad på  1 401 400 kr (100%) årlig.

  2 Responses to “30 individuelle 2.3.4-forhandlinger i 2013”

 1. […] En av sakene på IDF-møtet gjaldt lønnspolitikken til HiÅ. Tekna har tidligere satt fokus på dette ved å sammenstille statistikk fra 2013 som viser at det ble avholdt hele 30 individuelle 2.3.4-forhandlinger i 2013. […]

 2. […] Men etter det siste årets kraftige lønnshopp for de adminstrative lederne (les mer her og her), har dette endret […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)