feb 282014
 

Tekna ved HiÅ har sett litt nærmere på de 30 individuelle 2.3.4-lønnsforhandlingene som ble gjennomført i 2013 og satt sammen statistikk over dette. Statistikken vil bli fulgt opp ovenfor ledelsen.

I henhold til personopplysningsloven og offentlighetsloven kan ikke lønnsopplysninger om de enkelte tilsatte ved høgskolen distribueres fritt. Samtidig er ikke disse opplysningene unntatt offentlighet, og enhver ansatt ved høgskolen kan kreve innsyn i slike opplysninger. Det betyr at den som ønsker det, kan ta kontakt med en av de tillitsvalgte, eventuelt ledelsen ved HiÅ, for innsyn i hvilke personer som det ble foretatt 2.3.4-forhandlinger for, og hva disse fikk i lønnsøkning.

Statistikk over individuelle 2.3.4-forhandlinger ved Høgskolen i Ålesund for 2013:

 • Det ble foretatt 30 forhandlinger, der total tildeling var 118 lønnstrinn (snitt 3,93 ltr/forhandling).
 • Det ble foretatt 13 (43%) forhandlinger for administrativt ansatte, der total tildeling var 63 (53%) lønnstrinn, og gjennomsnittelig tildeling var 4,85 ltr per forhandling.
 • Det ble foretatt 17 (57%) forhandlinger for faglig ansatte, der total tildeling var 55 (47%) lønnstrinn,og gjennomsnittelig tildeling var 3,24 ltr per forhandling.
 • Administrativt ansatte fikk i snitt 1,61 lønnstrinn (50%) mer i lønn enn sine faglige kollegaer.
 • Personalsjef, økonomisjef og studiesjef fikk nye stillinger som avdelingsdirektører, stillingskode 1060.
 • En høgskolelektor fikk ny stilling som senioringeniør, stillingskode 1181.
 • To høgskolelektorer fikk nye stillinger som førsteamanuenser, stillingskode 1011.
 • En rådgiver fikk ny stilling som kontorsjef, stillingskode 1054.

NITO har i tillegg funnet følgende forhold i antall kr:

 • Faglig ansatte fikk lønnsøkning tilsvarende 644 000 kr (46%).
 • Administrativt ansatte fikk lønnsøkning tilsvarende 757 400 kr (54%).
  • Av dette var lønn til tre direktører 366 200 kr (26%).
  • Resterende administrativt ansattes andel var 391 200 kr (28%)
 • Totalt ble det tildelt lønnsøkninger tilsvarende en økt budsjettkostnad på  1 401 400 kr (100%) årlig.
feb 272014
 

Formålet med hovedavtalen i statene er å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Hovedavtalen danner grunnlaget for arbeidstakernes rett til medbestemmelse (ved siden tjenestetvistloven, tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven).

I tillegg til hovedavtalen skal partene i de enkelte virksomheter utarbeide og inngå en tilpasningsavtale om medbestemmelse som er tilpasset virksomhetens og de tilsattes behov.

Arbeidstakerorganisasjonene ved Høgskolen i Ålesund og arbeidsgiversiden har nå ferdigstilt dette arbeidet. Du kan laste ned tilpasningsavtalen her: Tilpasningsavtale2014.zip

feb 262014
 

Velkommen til en blogg for Tekna-medlemmer og andre ansatte ved Høgskolen i Ålesund!

Høgskolen er en god arbeidsplass med 239 ansatte (per primo 2014) og stor aktivitet. For den enkelte arbeidstaker kan det være vanskelig å orientere seg om hva som skjer til enhver tid. Formålet med denne bloggen er å bidra til mer transparens og legge ut informasjon relevant for arbeidstakerne generelt, og for Tekna-medlemmer spesielt.

De Tekna-tillitsvalgte ved Høgskolen er for tiden følgende personer:

 • Hovedtillitsvalgt: Robin T. Bye, førsteamanuensis, AIR
 • 1. vara: Terje Tvedt, høgskolelektor, AIR
 • 2. vara: Ottar Osen, høgskolelektor, AIR

Lurer du på noe ifht. ditt medlemskap i Tekna, rettigheter ved arbeidsplassen, eller andre ting, er det bare å ta kontakt med en av oss. Du kan også finne mye informasjon på Teknas hjemmeside.