Skriv inn ditt spørsmål her

Kanskje blir sammenslåing mellom NTNU, HiG, HiST, HiÅ og HiN en realitet om kort tid. Nå har du sjansen til å spørre de fem rektorene om det du måtte lure på. Bruk kommentarfeltet.

Gunnar Bovim, rektor NTNU
Helge Klungland, rektor Høgskolen i Sør-Trøndelag
Arne Erik Holdø, rektor Høgskolen i Narvik
Jørn Wroldsen, rektor Høgskolen i Gjøvik
Marianne Synnes, rektor Høgskolen i Ålesund

————-

Do you have questions regarding SAKS?

NTNU, HiG, HiST, HiÅ and HiN are discussing a merger. Here is your chance to ask questions about the process directly to the five rectors. Write it as a comment.

More information about the SAKS process: www.ntnu.no/saks

21 tanker om “Skriv inn ditt spørsmål her

 1. hei, jeg lurer på hvordan det blir i forhold til forkurs ingeniør? hvor skal man søke om det? vil NTNU ha disse forkuserne ? tenkte nemlig å søke på HIST? er skjønner ikke helt hvordan dette skal funke nå ?

  • Hei Kevin
   HiST vil som normalt ta opp studenter til forkurs i august så det er bare å søke. Denne undervisningen vil bli videreført når HiST blir en del av NTNU. Vi planlegger så langt ingen endringer i studieporteføljen som en følge av fusjonen. Forkurs er en suksess som vi ønsker å fortsette med.
   vennlig hilsen
   Helge Klungland, Rektor HiST

 2. Hei,

  Jeg lurer på hva fusjonen har å si for studentene, i praksis. Når kan vi forvente at beslutningene blir realisert. Hvordan kommer fusjonen til å påvirke utdanningen til en som har begynt på bachelor i elektronikk på hist f.eks ?

  • Alle studieprogram vil gå videre. Målsetningen med fusjonen er at kvaliteten skal bli bedre. På sikt ønsker vi et tettere samarbeid mellom de ulike institusjonene, spesielt vil dette være viktig innen områder der vi i dag er flere som har kompetanse, som for eksempel innen elektronikk.
   vennlig hilsen
   Helge Klungland, Rektor HiST

 3. Til Gunnar Bovim:
  Hvorfor ble det gitt så utrolig lite tid til å bestemme seg for en av de tre løsningene? Vi på institutt for marin teknikk hadde 2 uker på oss til å drøfte saken og gi vårt innspill.
  Også, hvordan kan dere tro at vi kan bestemme noe som helst på så dårlig beslutningsgrunnlag?

  • Hei igjen

   Ideelt sett skulle vi gjerne hatt enda bedre tid til å diskutere saken, men tidsfristene her er det Kunnskapsdepartementet som har satt for oss. Etter at vi fikk en utsettelse har vi nå frist til 1.februar med å svare dem på hva som er NTNUs syn på den fremtidige strukturen i UH-sektoren.

   Internt på universitetet har saken vært drøftet siden i fjor sommer og den har vært innom styret, dekanmøtet og andre fora flere ganger. Invitasjonen til organisasjonen om å gi innspill til de tre modellene som nå er aktuelle ble sendt ut 3. desember, med frist 15. januar. Beslutningen er det NTNUs styre som tar i morgen, 28.januar.

   Vennlig hilsen Gunnar Bovim, rektor NTNU

 4. Hei,

  Jeg lurte egentlig på hvilket mål de forksjellige rektorene har med en fusjon? Hva tror dere at dere faktisk klarer å få ut av det annet enn å bli større?

  Mvh
  Magnus Moreau
  Phd-stipendiat, institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU

  • Takk for spørsmålet Magnus
   HiST er i nasjonal sammenheng store innen sine fire satsingsområder, lærer, økonomi, teknologi/informatikk og helse/sosial. Innenfor samtlige av disse fire områdene har også NTNU sine satsinger. Mens HiST er mer praksisnære er NTNU-miljøene tyngre på forskning. Under samme ledelse mener vi at det er store muligheter for å hente inn synergier. Være studenter innen for eksempel helse og sosial skal jobbe i team både med de som i dag studerer på Medisinsk fakultet kommende psykologer fra NTNU. Da bør vi også kunne gjøre utdanningen bedre sammen. Det samme vil gjelde for andre utdanningsløp. Vi har i flere år jobbet for å styrke forskningen på HiST. Tett samarbeid med gode miljø på NTNU vil være en fordel, også for å rekruttere høyt kompetente forskere til. Trondheim er en svært populær studentby, sammen bør vi kunne bli enda bedre. Så kommer det sikkert noen utfordringer på kjøpet, men jeg ser ikke at de er større enn at det vil gi en gevinst også på kort sikt.

  • Hei igjen

   Litt vanskelig å svare kort på dette, men det er skrevet et meget godt saksfremlegg til NTNUs styremøte i morgen hvor vi har listet opp de fordeler og ulemper som vi ser med de tre ulike modellene. Se: https://www.ntnu.no/wiki/display/saks/NTNU+-+dokumentarkiv

   Notatet inneholder også mange fakta og sammenligninger mellom de fem institusjonene. Anbefales sterkt som lektyre til skrivebordet, eller alternativt til nattbordet 🙂

   Vennlig hilsen Gunnar Bovim, rektor NTNU

 5. Hvordan vil studiene på satelitt skolene bli dersom det blir en fusjon? Vil det bli mange proffesjonsstudier med mer eller mindre fastsatt studieplan eller vil det bli Ex.fac + ex.phil studier med 60stp poeng. Tenker da særlig på studier her på Høgskolen i Ålesund som «Biomarin Innovasjon», «Shipping management» samt «Markedsføring og ledelse».

 6. I’m just wondering if they merge this year, what about the graduating students’ diploma? Which university name gonna be there, or university college?

  • After a merger the name on the diploma will be the name of the new univerisity.

   Best regards, Jørn Wroldsen
   Rector Gjøvik University College

 7. Under den forutsetning at den sittende regjering faktisk får anledning til å gjennomføre fjerde bokstav i SAKS i større omfang, tror jeg at det største spørsmålet i «vår» felles fusjonsmodell er spørsmålet om hvorvidt Trondheim om få år fortsatt har knyttet til seg ordet «Norges» eller ikke. Vi ser allerede innvendinger fra andre universitetsclustere som vil avverge at NTNU beholder og styrker sin særlige teknologiske posisjon nasjonalt og følgelig også internasjonalt. Som ansatt ved HIN er jeg overbevist om at høgskolenes FoU-aktiviteter samt master-utdanninger vil styrkes av en fusjon, enten enkelte av de regionalt lokaliserte professorene liker det eller ikke. Det store spørsmålet ved en fusjon er NTNUs evne og vilje til å ta vare på, og utvikle, høgskolenes viktige rolle ikke bare som regionale bachelorutdanninger for rekruttering til videre studier, men i volum og antagelig enda viktigere; i profesjonsutdanningene i Norge. Jfr gjentatte utsagn fra nasjonale industrier at de behøver et STØRRE ANTALL PRAKTISK RETTEDE INGENIØRER, enn de behøver ANTALL mastere ( de behøver selvsagt begge deler). Hva mener Bovim om NTNUs forutsetninger for å klare det?

  • Jeg er helt enig i at vi trenger et mangfold i høyere utdanning i Norge – både når det gjelder studiesteder og studieretninger – uansett hvilken struktur vi ender med. Høyskolene har i dag god kompetanse på å utdanne praktisk rettede bachelorkandidater i ingeniørfag. Denne kompetansen må vi selvfølgelig ta vare på i en eventuelt fusjonert institusjon.

   Dagens NTNU er god på masterutdanning med et solid teoretisk fundament. Det må vi også ta vare på. Samfunnet trenger ingeniører av begge slag. Poenget må være at de to utdanningene beriker hverandre og at vi utnytter vår samlede kompetanse og ressurser bedre.

   NTNU har tung forskningsbasert kompetanse og laboratorier som kan komme ingeniørutdanning i større bredde enn i dag til gode, mens høyskolene har god kompetanse på utdanning og undervisningsformer som kan gi viktige impulser for ingeniørutdanningen ved dagens NTNU.

   Vennlig hilsen Gunnar Bovim
   Rektor ved NTNU

 8. … ble litt rask.

  -Hvilke grunner har NTNU til å satse f.eks. i Narvik, dvs. bidra til aktivt å bygge opp nye fagmiljøer, evt. forbedre kvaliteten av de miljøene som eksisterer der?

 9. Hei,

  Jeg har følgende spørsmål (den av rektorene som føler seg mest kallet burde svare):

  -Hvilke grunner har NTNU satse f.eks

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *