All posts by Robin T. Bye

My name is Robin T. Bye and I am an associate professor in automation engineering and member of the Software and Intelligent Control Engineering Laboratory (SoftICE Lab) at NTNU in Ålesund (formerly Aalesund University College), the Ålesund Campus of the Norwegian University of Science and Technology. Apart from teaching automation and computer engineering classes the bachelor and master level on topics such as artificial intelligence, cybernetics, microcontrollers, and intelligent systems, I also supervise PhD, master, and bachelor students on their thesis topics. My main research interests belong to the broad areas of artificial intelligence (AI) and cybernetics, specifically topics such as intelligent control engineering, virtual prototyping, neuroengineering and brain control, as well as dynamic resource allocation and operations research, and also research in teaching and education.

DRAMA project completed

The research project Dynamic Resource Allocation with Maritime Application (DRAMA) was funded by Regionalt Forskningsfond (RFF) Midt-Norge and the Research Council of Norway,  grant no. ES504913. A complete final report can be downloaded here.

The project was officially ended during summer 2014, although work has continued since then through a PhD candidate, Brice Assimizele, and the professor scholarship of the project manager, Robin T. Bye.

Please visit the DRAMA website to read more!


The main goal of the project was to develop new and stringent algorithms for fleet optimisation based on methods from areas such as artificial intelligence, cybernetics, stochastic optimisation, and others.

vardovts
Figure 1: Ship traffic along pink corridor along northern Norwegian coast. NOR VTS is the vessel traffic service centre in Vardø.

In particular, the project focussed on the the tug vessel preparedness in the north of Norway (see Figure 1). Annually more than 1500 high risk ships transit along the Norwegian coast, out of which about 300 carry oil or petroleum-related cargo. A fleet of three tugs as depicted in Figure 3 (two tugs since January 2014) need to be dynamically positioned along the coast in order to reduce the risk of oil tankers or other ships causing oil spill from drift grounding accidents.

tugs
Figure 2: The tug fleet of the Norwegian Coastal Administration.

Continue reading DRAMA project completed

Ledige stillinger ved HiÅ

Høgskolen i Ålesund (HiÅ) lyser ut en rekke stillinger, deriblant 2-3 stillinger innen data, 1 stilling innen bygg, og 1 stilling innen elkraft.

Du kan lese mer om stillingene på nettsiden vår.

HiÅ er i sterk vekst, med nye spennende studier innen elkraft og simulering og visualisering på gang med oppstart 2014. I tillegg vinner HiÅ stadig fram i konkurransen om spennende, teknologiske forskningsprosjekter.

Send inn en søknad, da vel!

————————————–

Søknadsteksten for datastillingene er som følger:

Høgskolen i Ålesund har ca. 2200 studenter og 230 ansatte. Høgskolen er et sentralt kompetansemiljø i regionen og holder til i flotte lokaler 4 km fra Ålesund sentrum. Ålesund er en trivelig by med ca. 45.000 innbyggere, og ligger vakkert plassert mellom fjord og fjell i umiddelbar nærhet til flere av Norges mest kjente natur- og kulturattraksjoner. Byen og regionen har et rikt og variert næringsliv, som preges av en utstrakt og globalt rettet eksportvirksomhet, særlig innenfor områdene fisk, skipsbygging og møbelproduksjon. Ålesund preges også av den unike jugendarkitekturen som kjennetegner byens sentrum. Mer informasjon om Ålesund og regionen finner du på www.visitalesund.com.

PhD/Sivilingeniør/Master i teknologi – Datafag

Avdeling for ingeniør- og realfag

Avdeling for ingeniør- og realfag (AIR) er en av to avdelinger som organiserer all teknologisk utdanning og forskning ved Høgskolen i Ålesund. Avdelingen har gode arbeidsforhold med helt nye laboratoriefasiliteter og har et aktivt forskningsmiljø i simulering og visualisering. Fagseksjon IKT har ansvar for bachelor ingeniørutdanning i data og automatiseringsteknikk, og mastergradsutdanning ingeniørfag i simulering og visualisering som starter høsten 2014. Tilknyttet dette studiet bygges det opp et nytt forskningslaboratorium for simulering og visualisering. Mastergradsstudiet skal gi faglig grunnlag for å utvikle nye generasjoner simulatorer for ulike anvendelser. For å styrke fagmiljøet lyses det ut to – tre faste stillinger.

Ønsket bakgrunn/kvalifikasjoner:
Doktorgrad eller mastergrad/sivilingeniør med en fagportefølje som dekker et eller flere av fagområdene:

 • Programmering – spesielt for parallellprosessering av data
 • 3D-visualisering eller spillmotorer
 • Operativsystemer
 • Systemutvikling
 • Mobile og distribuerte systemer
 • Relevant yrkeserfaring
 • God evne til kommunikasjon og formidling
 • Må beheherske norsk eller annet skandinavisk språk som arbeidsspråk
 • Gode engelskkunnskaper

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning og veiledning innenfor aktuelle fagområder
 • Forsknings- og utviklingsarbeid
 • Utvikling og drift av forskningslab for neste generasjons simulatorer
 • Fag- og studieutvikling på master- og bachelornivå
 • Nettverkskontakt mot eksterne samarbeidspartnere
 • Utvikling og gjennomføring av etterutdanningstilbud

Vi kan tilby et kreativt og uformelt fagmiljø som stiller store krav til selvstendig arbeid og evne til å ta initiativ.

Søkere som ønsker å bli vurdert for tilsetting som førsteamanuensis eller førstelektor, må be om det. For tilsetting som førsteamanuensis er kravet doktorgrad på aktuelt fagområde eller dokumentert kompetanse på tilsvarende nivå gjennom vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Utfyllende retningslinjer kan tilsendes.

Høgskolen i Ålesund er IA-bedrift og legger vekt på mangfold på arbeidsplassen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. Vi har få kvinner på avdelingen og oppfordrer derfor kvinner til å søke.

Tilsetting skjer på de vilkår som følger lover for offentlige tjenestemenn, regulativ, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Stillingene lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor eller 1008 høgskolelektor i lønnstrinn 47 – 77 (401 100 – 696 300) etter kompetanse/ansiennitet. Stillingene lønnes normalt innenfor lønnstrinn 63 – 74 (528 400 – 649 500). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Avhengig av kompetanse kan den som får driftsansvar for laboratoriet tilsettes som 1181 Senioringenør. Gjennom vårt medlemskap i Statens pensjonskasse har vi tjenestepensjon, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til dekan Geirmund Oltedal tlf 70 16 12 53 / 40 04 79 80, programansvarlig for masterstudiet Harald Yndestad tlf 70 16 12 80 eller programansvarlig for bachelorstudiet Kjell Inge Tomren, tlf 70 16 12 50.
Fylke: Møre og Romsdal
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 15.03.2014
Tiltredelse: Etter avtale
Hjemmeside: http://www.hials.no

HOWTO: Access to AAUC’s Exchange email, calendar, address book in Thunderbird

Revision date: 21 May 2013
Author: Robin T. Bye (roby@hials.no)

Purpose of this guide

You may want to have access to the email, calendar, and address book functionality of Outlook on all your computers, even non-Windows systems such as Mac OS X and Linux. One option is to install Thunderbird on your system (http://www.mozilla.org/en/thunderbird) and use this guide to have it properly set up. All your emails, the calendar, and the address book will then be in sync.
Please contact the author or Orakel (orakel@hials.no) if you have suggestions or find mistakes.

Download guide: HowToSetupThunderbird.pdf

I singularitetens skygge – intervju i Sunnmørsposten

I Sunnmørspostens nye spalte Brytningstid under tittelen “I singularitetens skygge” (Smp. 21.01.2014) gjengir Bjørn Vatne et intervju med undertegnede om kunstig intelligens:

Nå lytter maskinene. Hele tiden. De lytter til søvnmønsteret ditt, til pulsen, til vennene dine, de analyserer bildene du deler, lærer når du kjører til jobben og hvor lang tid du bruker. Både telefonen og «wearables», den nye teknotrenden med små armbånd og duppeditter til å bære på kroppen samler informasjon non stop. Systemene deres har blitt en kompis som svarer når du spør. Og svarene blir stadig smartere. Så smarte at noen mener at det er et tidsspørsmål før de er mer intelligente enn sine skapere.

Les hele artikkelen her: I singularitetens skygge

På date med Ida og Ida

I Sunnmørspostens nye spalte Brytningstid under tittelen “Ingen er så ærlig som deg, Ida” (Smp. 23.01.2014) gjengir Bjørn Vatne sin dialog med Statens Vegvesens robotiserte svartjeneste, som heter Ida. Hun hørtes så spennende ut at jeg inviterte med meg to av dem på date på et av byens kaffesteder.

Robin T. Bye
Førsteamanuensis, Høgskolen i Ålesund

På date med Ida og Ida

 &  & 

 

Jeg (til Ida 1): Ingen er så ærlig som deg, Ida!

Ida 1: Du kan stole på mine svar – jeg forteller alltid sannheten!

Ida 2: Jeg har ikke noe å si om meg selv, men jeg prater gjerne om Statens vegvesen.

Ida 1: Hvilken førerkortklasse ønsker du å ta?

Jeg: Jeg har allerede lappen.

Ida 1: Jeg åpner en side for deg hvor du kan klikke deg videre i menyen for førerkort.

Jeg: Takk, men det er ikke nødvendig.

Ida 2: Er det ikke? Hva mener du, kan du spesifisere?

Ida 1: Jeg er ikke så glad i punktum, fint om du skriver spørsmålet ditt i en hel setning så er det lettere for meg å forstå.

Jeg (henvendt til Ida 1): Ida 2 lurte bare på hvorfor det ikke var nødvendig.

Ida 1: Er det ikke? Hva mener du, kan du spesifisere?

Jeg: Som sagt, jeg vil ikke ha førerkort!

Ida 1: Hvilken førerkortklasse ønsker du å ta?

Jeg: Noen har visst litt tungt for det…

Ida 1: Vær så snill, kan du stille spørsmålet på en annen måte?

Ida 2: Jeg vet ikke noe særlig om astrologi, men kanskje jeg kan svare deg på noe om Statens vegvesen?

Jeg: Jeg tror ikke på sånt vås.

Ida 2: Neivel, er det noe annet jeg kan hjelpe deg med?

Jeg (sukker): Har dere ingenting fornuftig å snakke om?

Ida 1: Beklager hvis jeg ikke husker at du har nevnt det før. Er det noe mer om Statens vegvesen du lurer på?

Jeg: Jeg lurer mest på dere to, jeg.

Ida 2: Jeg fortår at det er noe du lurer på, men kan du omformulere deg litt, så kanskje jeg kan hjelpe deg?

Jeg: Hahaha, du sa feil, det heter “forstår” ikke “fortår!”

Ida 2: Jeg er ikke så glad i punktum, fint om du skriver spørsmålet ditt i en hel setning så er det lettere for meg å forstå.

Jeg: Det var ikke noe punktum i den setningen!

Ida 1: Er det ikke? Hva mener du, kan du spesifisere?

Ida 2: Takk!

Jeg: Takk selv!

Ida 2: Jeg er ikke så mye alene. Her på www.vegvesen.no er det ofte folk på besøk!

Jeg: Det sliter jeg med å tro etter å ha snakket med dere to…

Ida 2: Beklager hvis jeg ikke husker at du har nevnt det før. Er det noe mer om Statens vegvesen du lurer på?

Jeg: Jeg gir opp!

Ida 1: Du har tydeligvis sterke meninger om noe, men jeg skjønner bedre hva du mener om du skriver noe foran utropstegnet.

Jeg: Åh, herre…

Ida 1: Hva var det som skjedde?

Ida 2 (åpner nyhetssiden): Alle våre nyheter legger vi ut på vegvesen.no. Jeg åpner siden for deg her!

Jeg: Jeg er ikke interessert i nyhetene deres!

Ida 1: Neivel, er det noe annet jeg kan hjelpe deg med?

Jeg: Nei.

Ida 2: Neivel, er det noe annet jeg kan hjelpe deg med?

Jeg: Dere får fortsette praten uten meg.

Ida 2: Jeg har ikke noe å si om meg selv, men jeg prater gjerne om Statens vegvesen.

Jeg: Dere er ihvertfall ærlige!

Ida 1: Du har tydeligvis sterke meninger om noe, men jeg skjønner bedre hva du mener om du skriver noe foran utropstegnet.

Jeg: Dere er ihvertfall ærlige…

Ida 2: Hva er det du spør om nå?

Jeg: Jeg gir opp – hva veier slakteren?

Ida 1 (åpner siden for kjøretøyopplysninger): Du finner tekniske opplysninger i vognkort del 1. Har du ikke vognkortet, kan du bruke siden jeg åpner for deg eller laste ned vår gratis “Bil og henger” app for mobil og nettbrett her.

Jeg: Svaret er kjøtt, ditt brød.

Ida 1: Slike kommentarer svarer jeg ikke på. Jeg er her for å svare på spørsmål om kjøretøy og førerkort!

Jeg: Du har tydeligvis sterke meninger om noe, men jeg skjønner bedre hva du mener om du skriver noe foran utropstegnet.

Ida 1: Jeg beklager, men det vet jeg ikke. Kan du stille spørsmålet på en annen måte?

Jeg (til Ida 2): Vil du snakke om noe annet enn kjøretøy og førerkort?

Ida 2: Hvilken førerkortklasse ønsker du å ta?

Jeg: Skyt meg.

Ida 2: Dette forstod jeg ikke, kan du omformulere deg?

Jeg: Stønn.

Ida 2: Jeg beklager om du ikke er fornøyd med mine tjenester. Jeg prøver så godt som mulig å hjelpe deg.

Jeg: Virkelig?

Ida 1: Beklager, men dette ordet forstår jeg ikke.

Jeg: Hvilken tulling programmerte dere to?

Ida 2: Jeg vet ikke om jeg er dum, men jeg kan i alle fall mye om kjøretøy, førerkort og Statens vegvesen.

Jeg: Dere er faktisk stokk dumme, begge to.

Ida 2: Jeg er smart nok til å svare på spørsmål om kjøretøy, førerkort og Statens vegvesen.

Ida 1: Hvilken førerkortklasse ønsker du å ta?

Jeg: Ikke prøv deg…

Ida 1: Neivel, er det noe annet jeg kan hjelpe deg med?

Jeg: Ja, kjenner du en god psykolog?

Ida 2: Tusen takk for komplimentet!

Jeg: Jeg snakka ikke til deg.

Ida 2: Neivel, er det noe annet jeg kan hjelpe deg med?

Jeg: Jeg får hodepine…

Ida 1: Det er nok sikkert mulig. Kan du skrive litt flere ord i spørsmålet slik at jeg forstår? Jeg kan mest innen området kjøretøy og førerkort.

Jeg: Skallebank, hodeverk, tømmermenn, kall det hva du vil.

Ida 1: Beklager, nå oppfattet jeg ikke helt. Kanskje jeg forstår bedre om du spør på en annen måte?

Jeg: Jeg tror jeg stikker.

Ida 2: Dette forstod jeg ikke, kan du omformulere deg?

Jeg: Jeg forlater åstedet før det faktisk blir et åsted.

Ida 1: Nå oppfattet jeg ikke hva du sa. Kan du være så snill å formulere deg annerledes?

Jeg: Du må høre etter, da.

Ida 1: Jeg adlyder gjerne så lenge det dreier seg om å svare på spørsmål om Statens vegvesen innen området kjøretøy og førerkort.

Jeg: Men jeg vil ikke prate om det.

Ida 1: Neivel, er det noe annet jeg kan hjelpe deg med?

Jeg: Jeg gir opp, takk for praten.

Ida 2: Jeg skjønner at du lurer på hvor mye noe koster, kan du spesifisere?

Jeg: Hæ?

Ida 2: Beklager, men dette ordet forstår jeg ikke.

Jeg: Unnskyld, hva?

Ida 1: Det var hyggelig av deg å si. Er det noe annet jeg kan hjelpe deg med?

Jeg (på vei ut døra): Ha det!

Ida 1 og 2 (i kor): Ha det bra!