Ledige stillinger ved HiÅ

Høgskolen i Ålesund (HiÅ) lyser ut en rekke stillinger, deriblant 2-3 stillinger innen data, 1 stilling innen bygg, og 1 stilling innen elkraft.

Du kan lese mer om stillingene på nettsiden vår.

HiÅ er i sterk vekst, med nye spennende studier innen elkraft og simulering og visualisering på gang med oppstart 2014. I tillegg vinner HiÅ stadig fram i konkurransen om spennende, teknologiske forskningsprosjekter.

Send inn en søknad, da vel!

————————————–

Søknadsteksten for datastillingene er som følger:

Høgskolen i Ålesund har ca. 2200 studenter og 230 ansatte. Høgskolen er et sentralt kompetansemiljø i regionen og holder til i flotte lokaler 4 km fra Ålesund sentrum. Ålesund er en trivelig by med ca. 45.000 innbyggere, og ligger vakkert plassert mellom fjord og fjell i umiddelbar nærhet til flere av Norges mest kjente natur- og kulturattraksjoner. Byen og regionen har et rikt og variert næringsliv, som preges av en utstrakt og globalt rettet eksportvirksomhet, særlig innenfor områdene fisk, skipsbygging og møbelproduksjon. Ålesund preges også av den unike jugendarkitekturen som kjennetegner byens sentrum. Mer informasjon om Ålesund og regionen finner du på www.visitalesund.com.

PhD/Sivilingeniør/Master i teknologi – Datafag

Avdeling for ingeniør- og realfag

Avdeling for ingeniør- og realfag (AIR) er en av to avdelinger som organiserer all teknologisk utdanning og forskning ved Høgskolen i Ålesund. Avdelingen har gode arbeidsforhold med helt nye laboratoriefasiliteter og har et aktivt forskningsmiljø i simulering og visualisering. Fagseksjon IKT har ansvar for bachelor ingeniørutdanning i data og automatiseringsteknikk, og mastergradsutdanning ingeniørfag i simulering og visualisering som starter høsten 2014. Tilknyttet dette studiet bygges det opp et nytt forskningslaboratorium for simulering og visualisering. Mastergradsstudiet skal gi faglig grunnlag for å utvikle nye generasjoner simulatorer for ulike anvendelser. For å styrke fagmiljøet lyses det ut to – tre faste stillinger.

Ønsket bakgrunn/kvalifikasjoner:
Doktorgrad eller mastergrad/sivilingeniør med en fagportefølje som dekker et eller flere av fagområdene:

 • Programmering – spesielt for parallellprosessering av data
 • 3D-visualisering eller spillmotorer
 • Operativsystemer
 • Systemutvikling
 • Mobile og distribuerte systemer
 • Relevant yrkeserfaring
 • God evne til kommunikasjon og formidling
 • Må beheherske norsk eller annet skandinavisk språk som arbeidsspråk
 • Gode engelskkunnskaper

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning og veiledning innenfor aktuelle fagområder
 • Forsknings- og utviklingsarbeid
 • Utvikling og drift av forskningslab for neste generasjons simulatorer
 • Fag- og studieutvikling på master- og bachelornivå
 • Nettverkskontakt mot eksterne samarbeidspartnere
 • Utvikling og gjennomføring av etterutdanningstilbud

Vi kan tilby et kreativt og uformelt fagmiljø som stiller store krav til selvstendig arbeid og evne til å ta initiativ.

Søkere som ønsker å bli vurdert for tilsetting som førsteamanuensis eller førstelektor, må be om det. For tilsetting som førsteamanuensis er kravet doktorgrad på aktuelt fagområde eller dokumentert kompetanse på tilsvarende nivå gjennom vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Utfyllende retningslinjer kan tilsendes.

Høgskolen i Ålesund er IA-bedrift og legger vekt på mangfold på arbeidsplassen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. Vi har få kvinner på avdelingen og oppfordrer derfor kvinner til å søke.

Tilsetting skjer på de vilkår som følger lover for offentlige tjenestemenn, regulativ, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Stillingene lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor eller 1008 høgskolelektor i lønnstrinn 47 – 77 (401 100 – 696 300) etter kompetanse/ansiennitet. Stillingene lønnes normalt innenfor lønnstrinn 63 – 74 (528 400 – 649 500). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Avhengig av kompetanse kan den som får driftsansvar for laboratoriet tilsettes som 1181 Senioringenør. Gjennom vårt medlemskap i Statens pensjonskasse har vi tjenestepensjon, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til dekan Geirmund Oltedal tlf 70 16 12 53 / 40 04 79 80, programansvarlig for masterstudiet Harald Yndestad tlf 70 16 12 80 eller programansvarlig for bachelorstudiet Kjell Inge Tomren, tlf 70 16 12 50.
Fylke: Møre og Romsdal
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 15.03.2014
Tiltredelse: Etter avtale
Hjemmeside: http://www.hials.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *