Kategoriarkiv: For studenter

Rekursiv dns

Hva er rekursiv DNS?

UNINETT CERT har i løpet av de siste par månedene vært vitne til et par kraftige DoS-angrep som har vært rettet mot både UNINETTs infrastruktur og ressurser hos våre kunder. Det ser ut til at navnetjenerne som er involvert har klart seg rimelig bra, men de fikk selvsagt en betydelig ekstra påkjenning og brukte store nettressurser. Angrepene mot UNINETT har blitt målt til ca. 2.5 Gbit/s, mens andre som er angrepet via samme mekanisme har rapportert om trafikkstrømmer på 6 Gbit/s eller mer.
(http://cert.uninett.no/rekursive-navnetjenere.html)

For å kunne hindre dette er det viktig at enhetene på nettverket ikke har rekursiv DNS aktivert.
Dette er en direkte sårbarhet mot våre systemer, og det blir jevnlig overvåket for å forhindre dette.
Derfor blir enheter som har dette aktivert blokkert.

Denne tegningen viser prinsippe bak et angrep med rekursiv DNS:
Drawing1

Kort forklart på tegningen så velger hackeren et offer og bruker en enhet med rekuriv DNS til å forsterke mengden datatrafikk til å ta ned et valgt offer.

Staples and hole punching – stud_print_richo

You are able to print with staple or hole punching on the
student printer, but you have to do the following steps:

 •      Go to printer properties
 •      A pop-up with printer settings will appear, press the Finishing tab.
 •      Under print job you would then have the option stapling and hole punching

 

 

UNKNOWN USER

How to use the Printer at our “follow-me”-solution:

Before you start you need:

 • Student-card
 • Student-number and password

To pay for printouts and activate your card at the printer (first time):

 1. Go to www.hials.no and choose «Påfylling utskrifter» in the menu. Username: your student-number
 2. Then press “setup/oppsett”
 3. Choose “Codes” (right top-corner)
 4. Press “generate new PUK” and write down the PUK
 5. If you wish to charge money to your account, choose ePay.
 6. Drag your student-card at the printer
 7. Enter the PUK-code you got at step 4
 8. Then enter a PIN-code (and confirm the same code a 2nd time): 1234
 9. Drag your student card to check it’s OK.
 10. Drag it once more to log out.

For more information:

 • Ask Orakel

 PS! You will not need the PUK nor the PIN in the future.

Koble mac til printer

Skrive ut ifra Mac OS X

Ved å følge guiden under kan du legge inn skriveren på Mac OS X 10.7 og 10.8

Wireless_Print_MAC-2013_EN

 

Automatically setup for eduroam

Download automaticly setup for eduroam

Do you have Microsoft Windows (8, 7 or Vista), Apple Mac/Ipad/Iphone (MACOS/iOS) or Linux?
You can now download automatically setup for eduroam. This is how you do it:

 1. Download eduroam Configuration Assistant Tool (CAT)
 2. Under the installation you will be asked for username and password.
  Enter login name (studentnumber@hials.no) and your regular password.

For any technical questions ask Orakeltjenesten

 

VMware View Client

You can now get access to a lab-computer
from your own computer or tablet.

With our new VDI-solution, you are now able to access your private storage (P:) and programs on the
computer-lab.

Our VDI-solution comes with two versions:

 • Web version (Light version)
 • Full version (This version comes with more futures) – recommended

Quick guide

 1. Go to https://desktop.hials.no
 2. Choose what VDI version you want.
 3. Select what group you want to be connected to.
 4. For full version you have to download a client with the following information:
  • Servername: desktop.hials.no
  • Username: studentnumber@hials.no
  • Password: Your regular password

The VDI is then divided into different groups
Here is some programs you can find on different groups

Studenthials:

 • Adobe CS6 products (Adobe Acrobat, Photoshop, Illustrator, Bridge, Indesign)
 • IBM SPSS
 • Mat på data

StudentAIR:

 • Autodesk
 • Gemini programs
 • Netbeans

StudentAMO:

 • Solidworks
 • MATLAB
 • AutoCAD

Student-NX

 • NX

Every group has Microsoft Office 2010 installed.

The library have created a YouTube video to show you how the VDI solution work (in Norwegian)
Se videoen her

CLUE for studenter

Installasjon av CLUE for studenter

Studenter ved Høgskolen i Ålesund kan installere CLUE på sine bærbare maskiner vederlagtfritt. Programmet eller medfølgende lisensnøkkel skal under ingen omstendigheter deles med andre enn studenter ved Høgskolen i Ålesund. Lisensen som medfølger varer ut April 2012. Eventuell ny versjon av clue vil bli gjort tilgjengelig før den dato.

For å installere den, må du være tilkoblet nettverket til høgskolen (trådløst via eduroam eller via kabel på lesesal eller grupperom) og koble deg til \\laks.hials.no\prog . Der kan du finne full versjon av clue på O:\Clue\Clue 9.0.

På det aktuelle området kan du kjøre install.bat

Tilgang til nettverkstasjoner på bærbare datamaskiner

Get access to network shares

Before you are able to get access to the Aalesund University College network shares, you have to be connected through eduroam or cabel.

Setup

Windows:

 • Open my computer or file explorer
 • Go to tools and select connect to network share
 • Choose share letter, f.eks. O: eller P:
 • For P: area, write: \\laks.hials.no\Student\DITT-STUDENTNUMMER
 • For O: area, write: \\laks.hials.no\prog
 • Your username is: STUDENTNUMBER@hials.no Password is the same as Fronter.

MAC:

 • From the Mac OS X Finder, hit Command+K to bring up the ‘Connect to Server’ window
 • Enter the path to the network drive you want to map, ie: smb://laks\student-number
 • Enter your studentnumber@hials.no and Password (is the same as Fronter) click “OK” to mount the network drive
 • The drive will now appear on your desktop and in the Finder window sidebar

Do you have any questions please contact Orakel-tjenesten.

Trådløs nett (eduroam)

Trådløst nett (eduroam)

Høgskolens trådløse nett Eduroam er et felles europeisk samarbeid for å tilby nett-tilgang til studenter og ansatte ved alle høgskoler og universitet. Nettet er sikret med kryptering av data og du må oppgi brukernavn og passord for å koble deg opp.

Fordelen er at du kan bruke samme oppsett (og brukernavn/passord) på alle høgskoler og universitet som har eduroam-nett. Som student eller ansatt ved HiÅ kan du få tilgang til hjemmeområde (P:) og utskrift når du er på eduroam-nettet ved HiÅ.

Eduroam-oppsett

Oppsett av «eduroam» på bærbar PC krever endel innstillinger.

For de avanserte, så er oppsettet:

 • SSID: eduroam
 • Nettverksgodkjenning: WPA2
 • Kryptering: AES
 • EAP-type: PEAP

Trenger du hjelp med å få satt opp trådløst nett på din bærbare PC, tar du kontakt med Orakel-tjenesten. Vi har dessverre ikke kapasitet til å bistå med trådløs oppsett for mobiltelefoner per dags dato.

Velkommen

Velkommen til bloggen for Orakel-tjenesten.

Her vil du etterhvert finne mer relevant informasjon om it-tjenester ved Høgskolen i Ålesund