CLUE for studenter

Installasjon av CLUE for studenter

Studenter ved Høgskolen i Ålesund kan installere CLUE på sine bærbare maskiner vederlagtfritt. Programmet eller medfølgende lisensnøkkel skal under ingen omstendigheter deles med andre enn studenter ved Høgskolen i Ålesund. Lisensen som medfølger varer ut April 2012. Eventuell ny versjon av clue vil bli gjort tilgjengelig før den dato.

For å installere den, må du være tilkoblet nettverket til høgskolen (trådløst via eduroam eller via kabel på lesesal eller grupperom) og koble deg til \\laks.hials.no\prog . Der kan du finne full versjon av clue på O:\Clue\Clue 9.0.

På det aktuelle området kan du kjøre install.bat

Legg igjen en kommentar