Om

Dette er Bloggen for Orakeltjenesten ved Høgskolen i Ålesund. Her vil du kunne finne relevant informasjon for studenter og for ansatte

Orakeltjenesten har hovedansvar for brukerstøtte (1. linje støtte).