Master Sim & Vis

MASTER INNEN INGENIØRFAG SIMULERING OG VISUALISERING
Simulering og visualisering representerer en ny generasjon metoder og utviklingsverktøy for industriell utvikling og samfunnsplanlegging. Faget tar utgangspunkt i spillteknologi og benytter spillteknologi som teknologisk plattform til planlegging av komplekse systemer. Visualisering forteller noe om hvordan nye komplekse løsninger vil se ut, simulering forteller hvordan de utvikler seg over tid. På den måte kan industrielle systemer og samfunnsplaner tilrettelegges på en god måte, før de konstrueres og tas i bruk.

Simulering og visualisering er et nytt generisk fag i rask vekst har som finner nye og uventede anvendelser i ingeniørfag og samfunnsplanlegging. Noen eksempler er:

 • Offshore: Visualisering og simulering av undervannsteknologi.
 • Spill: Utvikling av avanserte spill basert på kunstig intelligens
 • Skipsbygging: Visualisering, simulering og optimalisering av komponenter på skip
 • Oppdrett: Visualisering og optimalisering av marin matproduksjon.
 • Simulatorer: Simulatorer for maritime systemer, marine systemer og Smarte Byer
 • Maritime operasjoner: Visualisering, simulering av maritime operasjoner.
 • Samferdsel: Visualisering og simulering av Intelligente Transportsystemer (ITS)
 • Miljø: Visualisering og simulering av forvaltning av og økosystemer
 • Media: Digital journalistikk og digital filmproduksjon.
 • Industriell produksjon: Visualisering og simulering av automatiske fabrikker
 • Handel: Visualisering og simulering av forvaltning av kjøpesenter
 • Energi: Simulering av Smart Grid for optimal energiforvaltning.
 • Arealforvaltning: Visualisering og simulering Smarte Byer

KORT BESKRIVELSE AV STUDIET
En kombinasjon av ny spillteknologi, ny matematikk og nye datasystemer er i ferd med å endre ingeniørenes arbeidsmetoder. Studiet er spesielt rettet mot utvikling og anvendelse av morgendagens simulatorer for nyskaping og samfunnsplanlegging. Kjerneemner i det første året er 3D visualisering, simuleringsmetoder, parallell dataprosessering og kunstig intelligens. I det andre året har valgbare emner fordypning og spesialisering. Siste semesteret er forbeholt masteroppgaven.

INNHOLD/FAGOMRÅDER I STUDIET
Målet er å utdanne innovative ingeniører til å kombinerer spisskompetanse innen simulering og visualisering til å løse komplekse ingeniøroppgaver. Programmering inngår som en naturlig del av de fleste emner. Det forventes derfor at studenten har noe kunnskaper i programmering. Det vil bli satt opp et intensivt forkurs i programmering i august for studenter som ønsker en oppfriskning av programmeringskunnskaper for studiestart.

OBLIGATORISKE EMNER FØRSTE ÅRSTRINN

Emne Stp Sem Fagansvarlig
Scientific theory and methods (7.5 stp) 1. sem Prof. Erik Nesset:

3D Visualization                        (7.5 stp) 1. sem         Dr. Seibe van Albada
Game-Based simulation          (7.5 stp) 1. sem         Dr. Seibe van Albada
Distributed programing           (7.5 stp) 1. sem        Dr. Hao Wang
3D Computer Graphics            (7.5 stp) 2.sem         Geir Altle Storhaug
Cybernetics                                 (7.5 stp) 2.sem        Dr. Messineo Saverio
Functional Programming and Intelligent Algorithms
(7.5 stp) 2.sem        Prof. Hans-Georg Schaathun
Swarm Intelligence                   (7.5 stp) 2.sem        Prof. Harald Yndestad
I alt (30 stp)

VALGBARE FORDYPNINGSEMNER 2. ÅRSTRINN
Valgbare fordypningsemner i andre årstrinn er:

Emne Stp Sem Fagansvarlig
Best practice. Simulation              7.5 stp 3.sem        Ass.prof. Arne Styve
Topics in Artificial Intelligence    7.5 stp 3.sem        Dr. Robin T. Bye
Big Data                                            7.5 stp 3.sem         Dr. Hao Wang
Virtual Worlds                                 7.5 stp 3.sem         Prof. Harald Yndestad
Enterprise Modeling and Enterprise Architecture
7.5 stp 3.sem        Dr. Annikken Karlsen
Master Thesis                                   30 stp 4.sem

Studieplan for opptak høsten 2014 finner du HER.
Endelig studieplan blir presentert 1.April.

VALGBARE SPESIALISERINGSEMNER 2. ÅRSTRINN VED UNIVERSITETET I BERGEN
Det er inngått avtale med Universitetet i Bergen om gjensidig studentutveksling 2. årstrinn i temaene:

 • MSc Visualization (30 stp)
 • MSc System Dynamics (30 stp)Dette er valgbare tema i 3. semester.

ORGANISERING AV STUDIET
Studiets første år består av 8 emner over to semester. Hvert emne er basert på en intensiv undervisning over 1 uke i hver måned. Hvert emne kan tas som en del av et heltidsstudium over 2 år, som en etterutdanning, eller som en del av et deltidsstudium over flere år fram til en endelig mastergrad. Store deler av studiet er normalt knyttet til anvendte prosjekter.

HELTID OG DELTIDSSTUDIER
Studiet har lagt forholdene til rette for studenter som tar studiet på heltid og og studenter som tar studiet på deltid.

 • Heltidsstudenter: Studenter som tar studiet på 2 år.
 • Deltidsstudenter: Studenter som etter avtale ønsker å gjennomføre studiet i løpet av 3-4 år.
 • Enkeltfagstudenter: Studenter som tar maksimalt 15 stp pr semester. Dette er studenter uten et fastlagt løp og må søke opptak til enkeltfag hver semester.
 • Enkeltfagstudenter fra andre masterstudier: Studenter fra andre masterstudier som tar enkeltfag som valgbare emner.
 • E-læring-studenter: Studenter som får utdelt undervisningsmateriale, studere på egenhånd, følger forelesninger etter behov og tar ordinær eksamen.
 • Utvekslingsstudenter: Studenter som utveksles med utenlandske studenter.
 • Kursdeltakere: Studenter som ikke har formell kompetanse til opptak til studiet. De tas opp på enkelte emner etter realkompetanse. Studentene blir ikke oppmeldt til eksamen, men får utlevert et kursbevis.

VEIEN VIDERE
Der vil i hovedsak være to typer jobber som er knyttet til denne utdanningen. Den ene typen er bedrifter som utvikler eller overfører 3D-basert simulatorer i industri og forskning. Den andre typen er de som tar i bruk neste generasjon simulering og visualisering teknologi i offshorevirksomhet, maritime operasjoner, oppdrett, media og offentlig samfunnsplanlegging. Studiet danner grunnlag for videre PhD-studier ved NTNU og UiB.

FORSKNINGSPROSJEKTER
Studiet er basert på en rekke forskningsprosjekter og forskningsgrupper. Noen av disse finner du HER. Andre prosjekter er: Virtuelle Møre, Helse og miljø for Borgundfjorden, Mechatronics Laboratory, Marine Møre21, Smarte Regioner, Forskningslab for simulering og visualisering, Adaptive læringsverktøy.

Søknad og opptak
Opptakskrav
Bachelorgrad i ingeniørfag eller tilsvarende utdanning. Fordypning i matematikk tilsvarende 30 studiepoeng. Søkere med 20 studiepoeng matematikk kan også søke. Søker vil da bli individuelt vurdert for opptak. Manglende matematikk-emne på 10 studiepoeng må tas tidlig i masterstudiet. Det forventes at studenten har noe kunnskaper i programmering. Høgskolen tilbyr et 1-2 ukers oppfriskningskurs i programmering i første halvdelen av august.

FRISTER FOR HØSTSEMESTER
Heltidsstudenter / Deltidsstudenter*:
Opptak til studiet: 15. April Lokal søknadsweb
Godkjenning av studieplan: 1. September Studentweb
Oppmelding til eksamen: 1. September Studentwe
*Norske søkere og søkere fra EU

Tilleggsemne (aktive studenter (interne) på andre masterstudier ved høgskolen)
Opptak på emnet 1. September Søknadsskjema
Oppmelding til eksamen: Automatisk

Enkeltfagstudenter (ikke aktive studenter (eksterne)):
Opptak på emnet / emnene 1. August Søknadsskjema Oppmelding til eksamen: Automatisk

E-læring-studenter: (ikke aktive studenter (eksterne)):
Opptak på emner: Hele året etter avtale Avdeling for ingeniør og realfag
Oppmelding til eksamen: Automatisk

Utvekslingsstudenter:
Opptak på emner: Etter avtale Avdeling for ingeniør og realfag
Oppmelding til eksamen: Automatisk

Kursdeltakere:
Påmelding til kurset: 1. August Avdeling for ingeniør og realfag
Oppmelding til eksamen: Ingen eksamen.

FRISTER FOR VÅRSEMESTER
Tilleggsemne (aktive studenter (interne) på andre masterstudier ved høgskolen)
Opptak på emnet / emnene: 1. Desember til Søknadsskjema
Oppmelding til eksamen: Automatisk

Enkeltfagstudenter (ikke aktive studenter (eksterne)):
Opptak til studiet: 1. Desember til Søknadsskjema
Oppmelding til eksamen: Automatisk