Fjordkonferansen 2015

Minner om Fjordkonferansen 2015, 18-19 Juni i Loen. Årets tema er Innovasjon i Velferdsasmfunnet. Frist for innsending av Abstrakt er satt til 1. februar. Du finner mer informasjon på hjemmesiden: http://fjordkonferansen.no

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Smart Region, til internasjonalt symposium

Smarte Regioner var et RFF-prosjekt i perioden 2012-2014, utført i samarbeide med Sunnmøre Regionråd, Ålesund Kommune og Statens Vegvesen. Resultatet fra arbeidet vil bli presentert
The 5th National Symposium on Information Technology: Towards New Smart World. Riyadh, Saudi Arabia. 17-19 February.
Du finner mer om symposiumet her: http://www.nsitnsw.com

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Forskningformidling på Discovery?

BBC, Discovery Channel og National Geographic er ser etter ny forskning og gode historier om grunnlaggende endringsprosesser i naturen. De vurderer nå å lage et program der de tar opp resultater fra min forskning. De har her fattet spesiell interesse for hvordan lange tidevannsbølger på 18.6 år påvirker klimaet og økosystemet i Barentshavet.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Klimaendringenes Årsakenes årsak

Det fleste har fått med seg at vi har klimaendringer. Mange har også fått med seg at det alltid har vært klimaendringer. Usikkerheten kommer når en skal beskrive  årsaken til klimaendringene.

Det jeg nå lurer på, er om klimaendrinene har en bakenforliggende årsak. En Årsakenes Årsak.

Aristoteles hadde en teori om Årsakenes årsak. Han mente planetenes bane rundt solen var Årsakenes årsak. Planetene førte til en kjedereaksjon i naturen, som til slutt påvirket hele naturen.

Det jeg nå lurer på, er om.,,,, Kan det være en kjerne av sannhet i denne teorien? Kan det være slik at de store planetene påvirker stråling fra solen, som i neste omgang påvirker klimaet på jorden? For å finne er svar, er jeg nå i gang med å analysere verdens lengste dataserier over stråling fra solen. Så får vi se hva jeg kommer fram til.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Arbeidseminar om Smart Samferdsel

Høgskolen har tatt ansvar for et arbeidsseminar om Smart Samferdsel. Seminaret er et tiltak i samarbeide med forskningsavdelingen ved Statens Vegvesen og NTNU. Hensikten med seminaret er å undersøke hvordan vi kan utvikle neste generasjon simulatoren for simulering av samferdsel, og hvordan i kan utvikle en utdanning på masternivå og på PhD-nivå.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

NODA. Nordisk Konferanse i Datajournalistikk

Skjermbilde 2014-11-02 kl. 16.48.05

 

Høgskolen i Ålesund deltar sammen med bl.a Høgskolen i Volda og Next Media i planleggingen av en Nordisk konferanse i Data journalistikk. Konferansen skal være 30 og 31 januar 2015 i Ålesund. Et viktig tema på konferansen vil være analyse av data. Du finner med om konferansen HER.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Smarte Regioner: Big Data

10172650_749136771775359_6359098195735231213_n

Det en nå oppretter en arbeidsgruppe for å videreføre arbeidet med Smarte Regioner. Medlemmene i arbeidsgruppen er:
– Fylkesplansjef Ole Helge Haugen
– Rådman Leon Aurdal, Sula Kommune
– Direktør Jan Kåre Aurdal, Sunnmøre Regionråd
– Dekan Geirmund Oltedal, Høgskolen i Ålesund
– Professor Harald Yndestad, Høgskolen i Ålesund

Arbeidsgruppen vil ha holde et seminar i januar. En vil da ta opp temaet om hvordan en kan benytte Big Data som grunnlag for kostnadseffektive beslutninger i offebtlig sektor.

Harald Yndestad

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Supernova og klimaendringer

10628251_824337024255333_3113274827350181294_n

Denne uken hadde jeg gleden av å besøke Center for Sol-Klimaforskning ved DTU i København. Professor Henrik Svensmark er kjent for teorien om at global klimaendring har sammenheng med at stråling fra solen påvirker skydannelser, som igjen påvirker temperaturen. Her holder han foredrag om at der er en sammenheng mellom supernovaer og klimaendringer over perioder på flere undre million år. Han mener f.eks at ståling fra supernovaer har ført til mer oksygen i atmosfæren. Dette forklarer bl.a hvorfor fugler i denne tiden hadde større vinger.

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Hvordan månen påvirker været

I den gamle almanakken ble det beskrevet en sammenheng mellom været. En spesiell sammenheng var månens syklus på 18.6 år. Begynnelsen av 1900-tallet begynte en å betrakte dette som overtro og temaet ble ut av almanakken.

Skjermbilde 2014-08-26 kl. 22.24.00

 

Klimaforskeren Clive Best fattet interesse for  min artikkel om månens virkning på arktisk klima 2) og laget en global klimamodell atmosfæren. Den viser hvordan klimaet svinger med månens periode på 18.6 år. Det som er spesielt spennende med denne modellen, er at han har lager en animasjon på som framstiller den globale oscillasjonen. Du finner denne framstillinger HER.

Referanser:
1) Robert Currie, Periodic  (18.6-YEAR) and cyclic (ll-YEAR) induced drought and flood in Western North America, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 89, NO. D5, PAGES 7215-7230, AUGUST 20, 1984

2) H. Yndestad, The influence of the lunar nodal cycle on Arctic climate, ICES Journal of Marine Science, Vol 63,3 P 401-420.

3) GuoQing Li, HaiFeng Zong, 27.3-day and 13.6-day atmospheric tide, Science in China Series D: Earth Sciences September 2007, Volume 50, Issue 9, pp 1380-1395

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

A Child of Moore´s Law

Det en nå 50 år siden jeg gikk på yrkesskolen for å lære hvordan en reparerer radioer og TV-er. En dag kom læreren inn med en kasse dokumenter og sier, «glem alt jeg har lært dere om radiorør, det er kommet noe som heter transistorer. Transistoren er framtiden for radio og TV». Det ingen av forstod den gang, var at dette var bare begynnelsen. Begynnelsen på noe som skulle utvikle i 50 år, og som kanskje vil vare 20 år til, eller mer. Denne utviklingen er forankret i Moores Lov. Loven om at kompleksiteten i elektronikk fordobles i løpet av to år.

artworks-000078258871-r85r9z-t500x500
(Her er min sang om Moore´s Law i SoundCloud)

Resultatet av denne loven har dannet innovasjon i alle fag og transformart samfunnet. Min egne opplevelse av denne utviklingen har jeg forsøkt å beskrive i foredrag for nye studenter og i min egen sang «Gravity of Moores Law». Du finner foredraget her: StudStartMoore_140819.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar